Santidade_bmToen ik voor de eerste keer naar de Tempel van Salomo ging, stond deze zin precies op het Altaar, precies boven de Ark van het Verbond. Het trok mijn aandacht zo sterk dat ik mijn tranen niet kon bedwingen.
In eerste oogopslag, lijkt deze zin heel voor de hand liggend, maar God is nooit voor de hand liggend.
Hij verrast altijd.
Deze zin “Heiligheid aan de Heer” deed mij een zelfreflectie doen. Verscheidene dagen vroeg ik me van binnen af:
– Wat voor Heiligheid is dit?
– Hoe werkt dit in de praktijk?
– Ik leef al niet meer in de zonde, is dat niet heiligheid?
Kortom, ik vroeg me af of ik de betekenis en diepte van die zin, waar zo de nadruk op werd gelegd in de Tempel, echt begreep. En toen vond ik het antwoord…
“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden” (Hebreeën 12:14-15).
De woorden die dik gedrukt zijn in deze vers zijn de sleutels voor het geheim van de zin die zo sterk in de Tempel staat. Het werkt alsvolgt:
Het is best wel makkelijk om vrede te hebben binnen de kerk en heiligheid daarbinnen te houden, toch? Goed, de Heiligheid aan de Heer begint echter niet binnen de vier muren van een religieus instituut en zelfs niet binnen de Tempel van Salomo. Deze HEILIGHEID begint wanneer wij onze rug naar het Altaar keren, de kerk verlaten en weer naar ons dagelijks leven gaan, want onze gewoonten, gedachten, behoeften, tradities en afleidingen zijn de dingen die deze heiligheid in ons binnenste blokkeren. En ook al hebben wij gebeden God voor het Altaar gezocht, als wij deze dingen niet veranderen, zal er geen heiligheid zijn!
Waar er geen sprake is van een dagelijkse moeite om God te behagen, zal er ook geen sprake zijn van heiligheid. Maar ik geloof dat God, boven alles, de heiligheid in onze intenties, ideeën, verlangens en plannen wil zien. Het gebrek aan deze heiligheid zorgt ervoor dat de slechte wortels van bitterheid zich kunnen ontwikkelen, die ons niet alleen afstand doen nemen van God, maar ons ook VERWARRING brengen en, wat nog erger is, anderen die ons omringen ook besmetten. Wie niet in heiligheid leeft, leeft in een innerlijke verwarring. En dat is verschrikkelijk!
De heiligheid die God in ons wil zien zit zeker diep in ons binnenste, in de plaats die Hij alleen kan zien, daar waar mooie woorden niet voldoende zijn. Ik verwijs niet alleen naar de voorzichtigheid met betrekking tot de zondige gedachten en het verwerpen van wat klaarblijkelijk slecht is. Nee, ik verwijs naar de zuivering van onze diepste gedachten, hetgeen niemand kan zien, daar waar het antwoord huist van de reden waarom u zoveel strijdt om bepaalde zaken te veroveren.
De Heiligheid aan de Heer zit hem in de reden waarom u ernaar streeft om de Heilige Geest te ontvangen. Is dat zodat u zich kunt verheugen in het feit dat u in tongen spreekt of zodat u een Goddelijke getuige kan zijn en zijn parfum overal waar u gaat kunt verspreiden?
De Heiligheid aan de Heer zit hem in de reden waarom wij zo hard strijden om familieleden naar de kerk te brengen. Is dat zodat wij vrij kunnen worden van de problemen die zij ons brengen of om hun voor het Koninkrijk van God te kunnen winnen?
De Heiligheid aan de Heer zit hem in de reden waarom wij voorspoedig willen worden. Is dat voor onze eigen ijdelheid of om God te eren en Zijn Naam te verheerlijken?
Werken wij voor menselijke erkenning of om God te dienen?
Dít is de Heiligheid aan de Heer, de puurheid van mijn intenties!
Zonder deze Heiligheid kunnen wij God niet zien. Wij zullen heengaan om uiteindelijk helemaal nergens aan te komen!
Met dank aan: Bianca Carturani