Wanneer men over een held praat, begrijpen we dat het te maken heeft met iemand die met zich bepaalde vaardigheden en condities meedraagt om, op een uitzonderlijk wijze, allerlei soorten problemen, blokkades of vijanden te overwinnen.
De mannen van het verleden werden als helden beschouwd vanwege wat ze deden.
Niemand zou in staat zijn om de bekken van leeuwen dicht te maken, zij maakten ze dicht.
Niemand zou in staat zijn om te ontsnappen uit een vuuroven, die overmatig verhit was, zij ontsnapten.
Zij deden buitenlandse legers op de vlucht slaan.
Zij werden gestenigd, beproefd, doormidden gezaagd en accepteerden geen redding, zodat ze deel konden nemen aan een hogere opstanding.
Zij waren ware helden.
Zij overwonnen vijanden, die als onoverwinnelijk werden beschouwd, omdat ze zo talrijk waren als het zand van de zee.
Zij werden als helden beschouwd omdat zij deden wat geen enkel mens zou kunnen doen.
Omdat zij overwonnen wat geen enkel mens zou kunnen overwinnen.
Omdat zij gaven wat geen enkel mens aan God zou kunnen geven.
Zij werden als gekken beschouwd, omdat zij tot het extreme gingen om God te gehoorzamen.
“Ik kan niet”, “het zal me niet lukken” of “het gaat niet” zeggen was iets onmogelijks voor hun. Bij hun was er geen nee, maar een ja.
Zij werden helden vanwege hun gehoorzaamheid.
Zij waren de helden van het verleden, maar God zoekt vandaag de dag helden.
De leeuwen, vuurovens, muren, reuzen, ontelbare vijanden, rode zee en de woestijn zijn obstakels die de duivel, vandaag de dag, plaatst tussen de persoon en hetgeen hij wil. En God laat deze obstakels zelfs toe, zodat de ware helden opduiken.
Toon mij, in onze dagen, helden die gehoorzamen zoals zij gehoorzaamden.
Die God geven wat onmogelijk is voor mensen om te geven.
Die dingen doen die onmogelijk zijn voor de mens om te doen.
En overwinnen wat niemand heeft overwonnen.
Ten slotte staat het geschreven:
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:18) NBG ’51.
Hoe kan men deze God dienen, dezelfde God die deze helden dienden, zonder een held te worden?
Helden zijn degenen die gehoorzamen, geven, doen en overwinnen.
Godzijdank zijn er veel helden opgestaan vanuit de Campagne van Israël, zoals deze van Berg Moria.
Zou u als held beschouwd kunnen worden, zoals Abraham en de andere helden van het verleden?
Bisschop Romualdo Panceiro