shutterstock_283717307-706x471“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.”
Hebreeën 12:22

De apostel is er al geweest en heeft door middel van het geloof de Stad van God gevonden, samen met allen die werden verlost. Dit is leven door het geloof, geloven in dingen die u verwacht.
Ester Bezerra