Oude_Nieuwe_Mens“Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid”
(Efeziërs 4:20-24).
De oude mens wordt gekarakteriseerd door hoogmoed en sluit God buiten zijn leven. Hij is hoogmoedig en denkt alleen aan zichzelf. Dit zijn karaktereigenschappen die de ‘oude’ mens definiëren:
• Bedrieger – (2 Timoteüs 3:6): Hij bedriegt anderen en zichzelf. Alles aan hem is vals en dit verstoort hem.
• Ongehoorzaam – (Titus 3:3): Hij ziet gehoorzaamheid als een zwakte en zonder enige wet leven ziet hij als kracht. Hij haat het om zich ergens aan te onderwerpen.
• Gewelddadig (Spreuken 16:29): Hij probeert anderen zijn oogpunt op te leggen en het lukt niemand om zijn mentaliteit te veranderen.
• Verdorven – (Openbaring 21:8): Alles wat hij doet gaat tegen God in. Hij dringt zichzelf op aan God en respecteert Hem noch Zijn autoriteiten niet.
• Blind – (2 Korinthiërs 4:4): Alle andere karaktereigenschappen van zijn karakter verbergen de waarheid. Hij weigert het om het in te zien.
De Bijbel spreekt over de besluiteloze mens, die instabiel en verward is. Hij is niet gelukkig en veroorzaakt ongeluk in de levens van anderen. Hij heeft geen zelfliefde en leeft ook zo, vanwege zijn trots.
“Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt” (Jakobus 4:8).
God is bereid om deel van uw leven uit te maken, maar Hij kan u niet dwingen om Zijn offerande te accepteren. De nieuwe mens is nederig en erkent dat hij niet zonder God kan leven. Hij is de personificatie van Jezus.
Het gedeelte van de bekering tijdens het proces van de herschepping vereist al uw kracht. U bent degene die de beslissing dient te nemen; hier heeft God niets mee te maken. U dient zelf in Zijn richting te wandelen, en daarna zal Hij het wonder van de nieuwe geboorte doen plaatsvinden. Dit is het voorstel van God. Verwacht niet dat dit in een oogwenk gebeurt, maar het proces kan wel nu al beginnen.
God zegene u.
Bisschop Randal Brito