vidarefeita“Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij .”
– Psalmen 138:7

Wanneer de vijanden tegen ons optrekken, gaan wij tot de Here Jezus, en Hij herstelt het leven in ons binnenste, met zachte en rustgevende woorden. Zo worden wij, door Zijn Leefregels, gered van het kwaad.
Ester Bezerra