Bds_2511Hypocrieten, omdat zij al veroordeeld zijn (zie Matteüs 23:33);
Ongelovigen, want de rechtvaardige leeft door het geloof (zie Hebreeën 10:38);
Mensen die ongehoorzaam zijn aan het Woord van God (zie Deuteronomium 28:15-45);
En mensen die rebelleren tegen de autoriteiten die door God zijn aangesteld (zie 1 Samuël 15:23).