banner_santuarioGS01

ANTWOORD: Het bepaalt wie wij zijn! Goed of slecht, ongeacht de manier waarop wij leven, wij zullen altijd een antwoord vinden voor de situaties waarin wij leven.
Het is normaal dat sommige mensen zich zo gedesoriënteerd voelen dat ze niet meer weten waar ze heen moeten om een concreet antwoord te vinden. En dat is ook de reden dat zij, wanneer men met hun praat over de Beloftes van God als de enige oplossing voor hun problemen, vragen om praktische antwoorden en geen fantasieverhalen die met veel religies samenkomen. Zij beweren dat zij deze oplossing al hebben geprobeerd en dat ze zelfs opgevoed zijn om religieus te worden, sommigen zijn zelfs in staat om de Bijbel te labelen als een boek met goede adviezen, maar wel een boek dat geschreven is door mensen die net zo onvolmaakt als hun zijn.
2 Timoteüs 3:16 bevat de klassikale stelling dat de Bijbel door God gevormd werd en niet door mensen. “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid”. Daarom is het antwoord dat van het Woord van God komt niet alleen opbouwend, maar ook blijvend, zolang wij ervoor zorgen dat het Woord ook blijvend in ons is! Dus als u moe bent van de menselijke antwoorden die u hebt ontvangen en van plan bent om het definitieve ANTWOORD te ontvangen, zonder dat het probleem terugkomt in uw leven, neem dan deel aan het voorstel van de Heiligdom van het Antwoord.
HET ANTWOORD VOOR UW GEZONDHEID
Wanneer de gezondheid niet goed is, dan zal het heel moeilijk zijn dat de andere gebieden van het leven van een persoon goed zijn. De gezondheid is echter een weerspiegeling van de verschillende gebieden van het menselijk leven. In feite hebben wij opgemerkt dat situaties, die stressvol zijn en zich telkens ophopen, leiden naar de groei van het aantal gevallen van hoge bloeddruk en beroertes. EN U? WELK ANTWOORD HEEFT U NODIG VOOR UW GEZONDHEID?

DIT IS UW GELEGENHEID!
ZONDAG om *07:30u en 10u ZAL HET DE DAG VAN UW ANTWOORD ZIJN!

* Dit geldt voor de volgende vestigingen:
Fruitweg 4, Den Haag
Borneostraat 40,  Amsterdam Oost
Westersingel 42, Rotterdam
Diergaardesingel 70, Rotterdam