logoSiteCVI01Het baat niet om groot te willen worden maar klein te denken.
Het baat ook niet om groot te willen worden van de ene op de andere dag.
Niemand wordt groot geboren.
Het is de wet van de natuur die ingesteld werd door de Schepper.
Het baat niet om een partner van God te zijn, maar afhankelijk te zijn van anderen;
Een partner van God zijn en op de hulp van anderen rekenen, dat is niet om door het geloof te leven.
Willen is niet kunnen.
Als willen kunnen was, dan was deze wereld een zee van rozen.
Immers, wie wilt niet gezond zijn, voorspoed hebben, een gezin hebben en gelukkig zijn?
Tussen willen en kunnen zit er een enorme woestijn die overgestoken dient te worden.
Dit oversteken begint met één stap:
Vastberadenheid en standvastigheid in uw gedachten;
Gedachten die samengaan met de gedachten van God.
Bij elke stap dient u uw verstand geconcentreerd te houden op hetzelfde advies dat God aan Jozua gaf:
“Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat” (Jozua 1:7).
Ga altijd naar voren gebaseerd op dit advies zonder op de hulp van anderen te rekenen.
Of de Geest van de Almachtige God is met u of Hij is niet met u.
Als u met al uw kracht gelooft, dan geeft Hij u de zekerheid dat u Zijn partner bent.
Neem actie, handel met uw geloof, zet de inspiratie die uw werd gegeven in praktijk, doe wat aan u behoort en wacht Zijn reactie af.
Afhankelijk zijn van een partnerschap met God en naar voren gaan zonder te wachten op de hulp van anderen is het basisprincipe van het geloof.
God maakte een belofte aan Abraham en aan zijn nakomelingen.
“Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn” (Galaten 3:7).
Isaak werd gezegend en gaf zijn zegen door aan Jakob;
Desondanks nam Jakob op een fraudeleuze manier bezit van de zegen.
Hij werd zeer rijk, maar hij was nog niet de zegen zelf.
Hij bezat de belofte van de zegen, maar hij was niet gelukkig.
Hij bezat de belofte, maar hij was niet de zegen zelf.
Bisschop Edir Macedo