Het baat niet om samen te leven, men moet geboren worden
Hoe meer tijd voorbij gaat, hoe meer wij de Geschriften onderzoeken, hoe meer wij de gebeurtenissen in de tijd van Jezus kunnen vergelijken met huidige gebeurtenissen. Wij zien hoe vergelijkbaar ze zijn en hoe onze Heer, toentertijd al, de discipelen waarschuwde met betrekking tot situaties waarvan wij God, hedendaags, ons onvermoeibaar horen waarschuwen door middel van bisschop Macedo.    jesus1_1
Ik heb het over de wedergeboorte.
Het baat niet om de kerk te bezoeken, een wonder te ontvangen zoals genezing, baan, financiële zegen, in de kerk wonen of leven, het Werk van God verrichten als een helper of een evangelist enz. Het is noodzakelijk om uit God geboren te worden. Niemand op deze aarde leefde meer samen met God dan de discipelen. De eerste manifestatie van de Heilige Drie-Eenheid had te maken met een verre relatie tussen God en de mensen; terwijl de tweede manifestatie te maken had met Jezus aan de zijde van de discipelen.
Wij kunnen achterhalen dat 3 jaren gelijk zijn aan:
1.095 dagen of
28.280 uren of
1.576.800 minuten.
Vergeet niet vrienden dat “…één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petrus 3:8).
Stel u zich voor dat u in die tijd met Jezus samenleefde. Dat u Hem van gezicht tot gezicht kon zien, Zijn stem kon horen, met Hem kon eten, Hem demonen zien uitdrijven, zieken genezen, doden opwekken, op water zien lopen… Dat zou wonderbaarlijk zijn, toch?
Maar desondanks was dat niet genoeg voor de discipelen, want het was noodzakelijk dat de Here Jezus in hun binnenste was, niet aan hun zijde.
Aan het einde van deze glorieuze tijd zei Jezus tegen Petrus: “…En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen” (Lucas 22:32).
Tegen Fillipus zei Hij: “…Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet?” (Johannes 14:9).
Tegen Thomas zei Hij: “…Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig” (Johannes 20:27).
Alleen nadat Jezus hun bekleedde met de Heilige Geest, met de vrede en de blijdschap van de Behoudenis konden zij vooruit gaan en de hel van vervolgingen confronteren, tegen de duivel strijden en het aantal behouden mensen op aarde doen vermenigvuldigen.
De Vasten van Daniël is uw grote gelegenheid om de Here Jezus in uw binnenste te ontvangen door middel van de doop met de Heilige Geest.
Maak er gebruik van en word gelukkig!
Dat God jullie zegene.
Met dank aan: bisschop Sêrgio Correia