esIn het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 49… Zult u zien wat het belang is van Gods Geest in u.
Misschien vraagt iemand zich af, “Bisschop, zou Gods Geest in mij wil wonen? Zou Gods Geest in mij willen wonen, ondanks alle fouten die ik gemaakt heb en alle onvolmaaktheden die ik heb?” Ja. De Heilige Geest kent en herkent uw innerlijk, beperkingen, onvolmaaktheden en mislukkingen… desondanks wil Hij in u en mij wonen. Waarom en om welke redenen? U zult het nu begrijpen: Woorden van de Here Jezus: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge”.
De Here Jezus, doet 3 dingen in deze vers. Als eerst onthult Hij de belofte van de Vader. “De Vader wil dat u dezelfde Geest ontvangt die Ik ontvangen heb, zoals de Vader Mij gezonden heeft en Ik Zijn Geest ontvangen heb, om Hem te dienen… Dus Ik zeg tegen jullie, Mijn dienaren, Mijn discipelen, Mijn volgers, Mijn Vader wil dat u de zelfde Geest ontvangt als Ik, zodat u Hem kunt dienen zoals Ik Hem gediend heb in alles; Heb Hem lief met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht.
Maar er is een prijs die betaald moet worden, en de prijs die Hij noemde is, “Om in de stad, Jeruzalem te blijven”. Toen Jezus Zijn gezicht richtte tot Jeruzalem en zei, “Laten we daar naartoe gaan”… Wat gebeurde er toen? Herinnert u zich wat er gebeurde? De discipelen zeiden, “Bent u gek geworden?” Met andere woorden, de laatste keer dat we daar waren, hebben ze bijna de Heer gedood. Als we, nu daarheen gaan, zullen we allemaal doodgaan.
Als u hoofdstuk 19 en 20 rustig leest, voordat Jezus gearresteerd, veroordeeld, en onrechtvaardig gedood werd, zegt de Bijbel dat de discipelen verschrikkelijk bang waren om naar Jeruzalem te gaan. Jezus nu zeide tot hen, na zijn dood… “zie, jullie zullen de prijs moeten betalen… ‘En wat is de prijs?’ – om in Jeruzalem te blijven totdat jullie uit den Hoge, de belofte die mijn Vader mij gaf en u geeft, welke de Heilige Geest is, ontvangt.
Iedereen wil de Heilige Geest. Wie wil de Heilige Geest niet? Iedereen wil de Geest van God. Maar er is een voorwaarde voor u en mij om Hem te ontvangen, en dat is dat wij in Jeruzalem dienen te verblijven. En wat houdt Jeruzalem in? Bedreiging, vervolgingen, ongerechtigheid, discriminatie; Jeruzalem vertegenwoordigt hier alles wat ongemakkelijk is en een gevoel van angst en ongemak teweegbrengt… en u zult ertegen moeten vechten. Als u, ik, iedereen, echt discipelen van de Here Jezus zijn, moeten we onze angsten overwinnen. We moeten onze behoudenis boven alles waarderen. En wie zijn behoudenis waardeert, weet dat onze behoudens alleen veilig is door middel van de doop met de Heilige Geest.
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas