orando-1-1Het enige dat onze behoudenis kan beschermen is niet onze tijd in de kerk, onze ervaring, Bijbelse kennis, of titel van een Bisschop, Pastor, Leviet, helper, evangelist…
De enige die in staat is om onze behoudenis te beschermen is de Heilige Geest, die de erfenis van God is – Hij is de BELOFTE. Hoeveel duizend beloftes zijn er in de Bijbel, van Genesis tot aan Openbaring? Hoeveel zijn er? Meer dan 23 duizend beloftes. Maar wat is de belofte die boven alle andere staat? Al zouden we meer dan 23 duizend beloftes benoemen, dan zouden die alsnog niet uitstijgen boven deze Belofte. Welke belofte is dit? Jezus gaf het antwoord: de Heilige Geest.
De Heilige Geest is degene die ons begeleidt in pure waarheid. De Heilige Geest is degene die ons kracht geeft, ons laat begrijpen, zien, leven en doen wat God wil dat wij begrijpen, zien, leven en doen.
Maar wat is de prijs? In Handelingen 1:4 lezen we dat Jezus zei dat zijn volgelingen Jeruzalem niet moesten verlaten, maar daar moesten blijven totdat de belofte van de Heilige Geest vervuld werd.

“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt” (Handelingen 1:4).

Ze hadden vast en zeker de volgende gedachte: “Maar ze hebben de Here gedood, en zullen ze ons ook willen doden!”
Maar wilt u de Heilige Geest niet? Wilt u niet het meest belangrijke? Wilt u niet dat de Belofte vervuld wordt? Wilt u Zijn erfenis niet? Zijn erfenis is dat u de Behoudenis en Zijn Geest heeft, die u zal begeleiden. Wilt u het?
Blijf dan in Jeruzalem en overwin uw angsten, vervolgingen, bedreigingen. U zult bekritiseerd worden, u zult vreselijke dingen over de Here Jezus horen, u zult aangevallen worden vanwege uw geloof, u zult gediscrimineerd worden enz. Maar dit is de prijs die u dient te betalen. Als u de Behoudenis wilt, als u Zijn Geest wilt, dan moet u het meer waarderen dan uw eigen leven”.
In het boek Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 1 vers 4, in de laatste prediking van de Here Jezus, voordat Hij opgenomen werd in de Hemel, staat: “Hij gebood hun…”.
Heeft de Here Jezus iets gevraagd, gesuggereerd of bevolen? Hij beval. Het was geen optie. Het is geen suggestie. Het is een bevel.
Hij gebood hun Jeruzalem niet te verlaten en Hij benadrukte: “…te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt”, zoals we ook lezen in het Evangelie volgens Matteüs.

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem ( waar u aangeklaagd, bedreigd, slachtoffer van ongerechtigheid, afgewezen en vernederd zal worden) en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

Mijn vriend, bent u bereid om de prijs te betalen en in Jeruzalem te blijven, te midden van alle moeilijkheden, ongerechtigheid, bedreigingen, te midden van al het ongeloof, de materialistische, egoïstische en concurrerende maatschappij…
Om uw Behoudenis te waarderen, dient u uw gemeenschap met God te bewaken, en de Erfenis van God, de Heilige Geest, niet op te geven. Als ik zal vragen wie de Heilige Geest wil, dan zal iedereen zijn hand opsteken… maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is: Bent u bereid om in Jeruzalem te blijven en te doorstaan wat ook maar komt, om de Geest van God te ontvangen en Hem te dienen, zoals Jezus zei, “en gij zult Mijn getuigen zijn”?
God is met u, ik ook!
Bisschop Júlio Freitas