woman-706x432Alles in het leven heeft een belang.
Het is belangrijk dat u financiële stabiliteit heeft, vooral omdat het belangrijk is om getuigenis te geven over de grootheid van God. Het is belangrijk dat uw gezondheid de speciale zorg heeft, want het is onmogelijk om te doen wat gedaan dient te worden als u fysiek verzwakt bent. Het is belangrijk om een gestructureerde familie te hebben, aangezien de basis voor een goede relatie met de buitenwereld, de relatie met de familie is.

“Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft” (Matteüs 6:32).

Er zijn ook andere dingen die heel belangrijk zijn in het leven van een dienaar van God, maar, helaas, is het heel vaak voorgekomen dat het belangrijkste op dezelfde plaats, of zelfs lager, werd geplaatst dan al deze dingen.
Wilt u weten wanneer een dienaar van God zich in de gevarenzone bevindt? Wilt u weten wanneer het niet goed gaat met een dienaar van God? Wilt u weten wanneer hij ver is van God?
Wanneer deze dienaar zijn Ziel niet als prioriteit stelt. Wanneer de zorg voor zijn eigen Ziel niet meer de eerste bezorgdheid is. Wanneer de andere dingen, die niet de zorg voor de Ziel zijn, de eerste plaats in deze dienaar innemen.
Zijn eigen Ziel niet prioriteren betekent automatisch dat er ook geen zorg is voor de anderen. Er bestaat geen zorg om de Ziel van anderen te redden voor het Koninkrijk van God.
We zien hier het vervolg op de vorige vers:

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:33).

Velen die eens aan onze zijde stonden tijdens de diensten voor de dienaren, zien we vandaag niet meer. Velen gingen met ons de straten op, steegjes en straten in, op zoek naar degenen die lijden, en bevinden zich nu op de weg van bitterheid, wachtend tot er iemand tot hun komt om hen te redden.
We zien dit alles als een grote waarschuwing om onze ogen gefocust te houden op het Altaar dat alles, wat erop wordt gelegd, heiligt. En we kunnen geen tijd verspillen aan zorgen om het materiële, wat enkel geheiligd zal worden als het op het Altaar ligt.
Met dank aan: bisschop Roberto Mauzer