ceu_165“Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn” (Genesis 15:1).
De opstand van Abraham was zo groot dat hij de zoveelste belofte van God negeerde. Ondanks zijn ontelbare voorrechten, was hij nog steeds opstandig vanwege zijn vernederende situatie.
Hij was de gezegende van de Heer waar hij ook naartoe ging;
Niemand durfde het aan om de strijd met hem aan te gaan, omdat de Almachtige zijn Schild was;
Wie hem zegende, werd gezegend;
Wie hem vervloekte, werd vervloekt.
Abraham was onoverwinbaar, onaantastbaar en onverwoestbaar, omdat hij op de Allerhoogste God kon rekenen. Nadat hij 4 koningen had overwonnen, die op hun beurt 5 koningen hadden verslagen, was Abraham bezorgd dat zijn bekendheid verspreid zou worden en de woede en jaloezie van alle volken van dat land zou opwekken.
Hij kon alleen rekenen op 318 mannen die in zijn huis geboren waren.
Toen de Heer hem in een visioen verscheen, hem opwekte om niet voor zijn vijanden te vrezen en hem te garanderen dat zijn loon zeer groot zou zijn, manifesteerde Abraham zijn opstand voor de vernederende situatie dat hij, ten minste, niet 1 kind had voortgebracht.
Oftewel, hij was niet onder de indruk van het buitengewone loon.
Wanneer men het brutale geloof manifesteert, dan is er niets te verliezen.
Dit is het soort geloof dat de hel afbreekt, de twijfels vernietigd en de verlangens oplegt.
Ik geloof dat de brutaliteit van Abrahams geloof de Almachtige behaagde.
Daarom gaf Hij hem de visie van de sterrenhemel.
En beloofde hem een ontelbare nageslacht.
Dat is de manier waarop de Almachtige werkt.
Hij staat altijd klaar om
“…blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20).
LET OP: Vergeet niet dat de Vasten van Jezus niet voor een ieder is, zoals ook de oneindige zegens van de Almachtige niet voor een ieder is.
Bisschop Edir Macedo