img_talento-706x471In de vergelijking van de talenten die in Matteüs 25:14-30 staat, merken wij op dat de Heer zijn talenten niet tevergeefs aan Zijn dienaren geeft. Hij heeft een bedoeling, een doel, een visie, een verwachting met betrekking tot die talenten.
Heeft u er weleens bij stilgestaan dat God Zelf het talent wat u bezit aan u gegeven heeft? Wat had Hij in gedachte toen Hij u een grote capaciteit verleende voor een bepaalde taak? Of wat is zijn intentie met die bepaalde taak?
God wil de vruchten van dit talent ontvangen, beter gezegd, dat het talent vermenigvuldigd wordt. Zoals wij, wanneer wij iets aan God geven, het vermenigvuldigd terug krijgen, zo dient Hij, wanneer God iets aan ons geeft, het ook vermenigvuldigd te krijgen! Eerlijk is eerlijk, toch?
Er bestaan talenten die wij bij de geboorte binnenin ons hebben en talenten die wij moeten ontwikkelen door middel van groeien en volwassener worden. En deze ontwikkeling van nieuwe talenten is niet overbodig of onnodig, het is een verplichting! Trouwens, was dit het niet wat de Heer vereiste van zijn dienaren in de vergelijking? Het winnen van andere talenten door middel van de talenten die Hij ze had gegeven?
Het vermenigvuldigen van het talent wordt gedaan met de talenten die wij bij onze geboorte verwerven. De goede en trouwe dienaar vermenigvuldigt de talenten die hij heeft ontvangen, oftewel, hij ontwikkelt andere talenten door middel van de talenten die hij al ontving! Wees niet blij met wat u weet dat u kunt doen, maar zoek altijd naar gelegenheden om meer te kunnen doen! Ontwikkel niet slecht de talenten die u bij uw geboorte mee kreeg, maar ontwikkel ook de andere talenten die u er later ook bij kreeg!
In deze vergelijking won degene die 5 talenten had gekregen er nog 5 bij, degene die er 2 had gekregen er 2 bij. Dit betekent dat wij ten minste één talent voor elk talent dat wij hebben kunnen ontwikkelen. Wat buitengewoon!
Het talent dat u heeft dient ergens voor. Hij gaf het u niet zomaar. Dus ontvangen wij ook niet zomaar, bevestigd door dit woord:

“Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen” .
– 2 Korinthiërs 6:1

God zelf verleent u dit talent zodat u een samenwerking met Hem kunt aangaan zodat u mensen kunt redden en andere talenten kunt ontwikkelen om nog meer te redden! Elk talent dat u heeft en ontwikkelt is nóg een manier om zielen te redden. Dit betekent dat als u meer talenten heeft, u meer zielen kunt winnen!
En wat gaat u nu doen nu u het doel van de talenten kent?
Bisschop Edir Macedo