Er zijn veel mensen die, ondanks het feit dat ze in God geloven en zelfs deel uitmaken van religieuze genootschappen, zich bezig houden met de geest van “het feest”.
Hoevelen zijn er die zich baseren op hun emoties, muziek, mooie boodschappen of vriendschappen met andere “broeders”? Mensen die na het horen van een mooi lied huilen en zeggen: “God is met mij!”.
Helaas, zijn ze dezelfde mensen die, op de dag waar de problemen komen of er gebrek aan emotie is, het geloof verwerpen en zeggen: “God bestaat niet!”, “God heeft mij verlaten” of “De kerk is zwak, omdat ik vandaag niets heb gevoeld”.
Dit soort geloof heeft geen macht om te redden. Waarom? Omdat het geen kwaliteit heeft. En het heeft geen kwaliteit omdat het op emoties gebaseerd is.
Op de laatste dag van het feest, stond Jezus op en nodigde degenen die dorst hadden uit om naar Hem te komen en te drinken. Wanneer de persoon zich bezig houdt met “het feest”, dan is hij niet in staat om op te merken dat hij dorst heeft, omdat hij in feite dronken is van de emoties.
Wanneer een persoon de emoties verwerpt, ze aan de kant zet en veruilt voor het verstand dat gebaseerd is op het Woord van God, dan wordt hij vervuld door de Heilige Geest, waardoor het levend water in zijn binnenste vloeit… Het levend water is, echter, niet voor iedereen bestemd. Het is niet bestemd voor degenen die willen voelen. Het is niet bestemd voor degenen die willen zien. Het is niet bestemd voor degenen die emoties willen voelen.
Het levend water is alléén voor degenen die geloven volgens hetgeen geschreven staat in de GESCHRIFTEN!
Het is waar dat toen Jezus dit zei niet allen blij werden… Sommigen erkenden Hem als profeet, anderen weer als Redder. Er waren echter anderen die Hem wilden doden!
Dit herhaalt zich in onze dagen. Wanneer het Woord wordt verkondigd, luisteren sommigen ernaar met interesse, anderen baseren zich erop om beslissingen te kunnen maken. Anderen proberen degenen die hem verkondigen te doen zwijgen.
Echter, alléén degenen die zich op het Woord werpen en het feest van de emoties verlaten, bereiken het ware leven.
Zij veroorzaken het ware feest: het feest in de Hemel.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl