Is het mogelijk om een einde te maken aan uw problemen?

diaT2

JA! Wie veroorzaakt het? U! Want elke persoon beschikt over het vermogen om de wereld om hem heen te veranderen.
Op zondag 27 oktober, de dag van het einde van uw leed, zult u de kans hebben om uw leven vrij te maken van alles wat u gebonden heeft gehouden.

Woon deze bijeenkomst op 27 oktober bij, omdat het
DE DAG VAN HET EINDE VAN UW LEED ZAL ZIJN!
Om 10u (ook om 15u)
In alle UKGR Centra in Nederland, in Europa en in de gehele wereld

“Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad…” de Levende God
Stel u zich iemand voor die zich in verstikkende duisternis bevindt en op deze dag, iemand anders, die het nog erger dan hem heeft, naar het UKGR Centrum brengt. Zou hij dat doen als hij niet de zekerheid had dat deze dag een dag van Licht zou zijn?!
“En uw wond zich spoedig sluiten…” de Levende God
Stel u zich iemand voor die ziek is en op 27 oktober ook een andere zieke persoon brengt om vrij te worden van de ziekte. Zou hij dat doen als hij niet geloofde in zijn genezing?
“Uw heil zal voor u uit gaan…” de Levende God
Stel u zich iemand voor die door een onrechtvaardige situatie heengaat en op 27 oktober iemand anders brengt die ook een onrechtvaardige situatie meemaakt. Zou hij dat doen als hij niet in de Hemelse Gerechtigheid geloofde?
“De heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn…” de Levende God
Stel u zich iemand voor die bescherming nodig heeft en op 27 oktober iemand brengt die ook bescherming nodig heeft. Zou hij dat doen als hij niet de absolute zekerheid had dat God zijn Beschermer is?
“Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden…” de Levende God
Stel u zich iemand voor die door een moeilijke financiële situatie heen gaat en op 27 oktober brengt hij iemand die door dezelfde financiële chaos heengaat als hij. Zou hij dat doen als hij niet in de Goddelijke Voorziening geloofde?
“Als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.” de Levende God
Stel u zich iemand voor die in zware moeilijkheden zit en op 27 oktober ook iemand met zich mee brengt die ook DRINGEND hulp nodig heeft. Zou hij dat doen als hij niet geloofde dat hij GEHOORD zou worden?
Voor allen die Behouden zijn bestaan er ALLEEN MAAR twee bezorgdheden:
Behouden blijven en de verlorenen Evangeliseren zodat zij ook Behouden kunnen worden.
Het is onmogelijk dat iemand Behouden is en alleen maar aan zichzelf denkt en niet aan de verlorenen en gekwelden denkt.
Wat voor naam kunnen wij geven aan deze Ware Christen? Dienaar van de Levende God!
Onlangs vroeg ik, in een dienst van pastors: “Wie is naar de UKGR gekomen door een uitnodiging of werd door iemand gebracht die zelf nog in een bevrijdingsproces zat?”
De meerderheid hief de handen omhoog.
Er was zelfs het geval van een pastor, in Lissabon, die gebracht werd door een “bonoe man”. We kunnen, zodoende zien dat allen, werkelijk allen, zielen kunnen winnen en Evangeliseren. Het is waar en het klopt dat de Doop met de Heilige Geest fundamenteel is om alle valstrikken van de duivel en zijn demonen te ontdoen en vernietigen. Maar zielen winnen en Evangeliseren is een Bevel dat door allen opgevolgd dient te worden. Er bestaat geen enkele beperking om te Evangeliseren, het is juist de verantwoordelijkheid van alle ware kinderen van God!
Van uw trouwe dienstknecht,
Bisschop Júlio Freitas