Nederigheid – het fundament van Gods karakter (deel 2)
“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3) NBV.
We merken in deze vers op dat Jezus zei: “…wie nederig van hart zijn…”
Hij zei niet: “…wie zogenaamd nederig is, of een vals nederigheid toont”. Dit toont ons dat de nederigheid geplaatst wordt door de Heilige Geest, wanneer Hij in het diepste van de mens doordringt. Daarom is er geen mogelijkheid voor een persoon om zijn hoogmoed te verbergen. Hij kan doen alsof hij nederig is voor een lange tijd, maar niet voor altijd. Er zal een tijd komen dat het, op de een of de andere manier, door het vlees gemanifesteerd zal worden. De stank van trots, de hooghartige blik, het gevoel van superioriteit, verspreidt zich snel in de omgeving waardoor de geur ondraaglijk wordt. Terwijl voor degene die uit de geest geboren is, nederigheid normaal is in zijn omgang met andere mensen. Hij is uniek, oprecht en simpel. Allen vinden het fijn om dicht bij hem te zijn, naar hem te luisteren en zijn geestelijke parfum te ruiken die de gehele omgeving waar hij zich bevindt vervuld.
“want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam” (2 Korintiërs 2:15-16) NBG ’51.
Helpers, pastors, bisschoppen en vrouwen van pastors/bisschoppen, laten we niet alleen maar nederig zijn tegenover de mensen wanneer we ons in de aanwezigheid bevinden van een geestelijke autoriteit, die ons kan zegenen of bestraffen. Maar laten wij nederig zijn in elke situatie, vooral wanneer de ogen van de leiding niet op ons gericht zijn, maar wel de ogen van God. “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9) NBG ’51.
De vraag die we onszelf dienen te stellen is: Wat voor geur hebben we afgegeven in de omgeving waarin wij leven – thuis, op het werk, op school of in de kerk – is het “het parfum van Christus” of de stank van het vlees?
Denk erover na.
God zegene jullie,
Bisschop Sérgio Correia

2013-01-02T09:29:01+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Nederigheid – het fundament van Gods karakter (deel 2)
“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3) NBV.
We merken in deze vers op dat Jezus zei: “…wie nederig van hart zijn…”
Hij zei niet: “…wie zogenaamd nederig is, of een vals nederigheid toont”. Dit toont ons dat de nederigheid geplaatst wordt door de Heilige Geest, wanneer Hij in het diepste van de mens doordringt. Daarom is er geen mogelijkheid voor een persoon om zijn hoogmoed te verbergen. Hij kan doen alsof hij nederig is voor een lange tijd, maar niet voor altijd. Er zal een tijd komen dat het, op de een of de andere manier, door het vlees gemanifesteerd zal worden. De stank van trots, de hooghartige blik, het gevoel van superioriteit, verspreidt zich snel in de omgeving waardoor de geur ondraaglijk wordt. Terwijl voor degene die uit de geest geboren is, nederigheid normaal is in zijn omgang met andere mensen. Hij is uniek, oprecht en simpel. Allen vinden het fijn om dicht bij hem te zijn, naar hem te luisteren en zijn geestelijke parfum te ruiken die de gehele omgeving waar hij zich bevindt vervuld.
“want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam” (2 Korintiërs 2:15-16) NBG ’51.
Helpers, pastors, bisschoppen en vrouwen van pastors/bisschoppen, laten we niet alleen maar nederig zijn tegenover de mensen wanneer we ons in de aanwezigheid bevinden van een geestelijke autoriteit, die ons kan zegenen of bestraffen. Maar laten wij nederig zijn in elke situatie, vooral wanneer de ogen van de leiding niet op ons gericht zijn, maar wel de ogen van God. “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9) NBG ’51.
De vraag die we onszelf dienen te stellen is: Wat voor geur hebben we afgegeven in de omgeving waarin wij leven – thuis, op het werk, op school of in de kerk – is het “het parfum van Christus” of de stank van het vlees?
Denk erover na.
God zegene jullie,
Bisschop Sérgio Correia

2013-01-02T09:29:01+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de site te bekijken, stemt u in met het gebruik ervan. Accepteren
× Hoe kan ik u helpen?