NEDERIGHEID – HET FUNDAMENT VAN GODS KARAKTER – Een ieder van ons dient dagelijks na te denken over onze handelingen – wat onze relatie betreft met degenen die ons omringen, thuis, op het werk, in de kerk, kortom, in de plaatsen die we vaak bezoeken, ongeacht onze sociale positie of onze plaats in de kerk – zodat we kunnen zien of we het ware christendom uitoefenen. Het is heel normaal om dit op te merken bij het begin van onze bekering, maar het praktiseren van het christendom verlaat nooit degenen die uit God geboren zijn.
Nederigheid, bijvoorbeeld, is de basis van het karakter van God en van degenen die uit Hem geboren zijn. Terwijl de hoogmoed de basis is van het karakter van de duivel en degenen die uit het vlees zijn geboren. Merk op dat de hoogmoed bestond voordat de wereld geschapen werd, omdat hij in de hemel ontstond en in staat was om Lucifer en een derde deel van de engelen te vernietigen en ze zodoende te transformeren in demonen. Terwijl de nederigheid de eerste les was die de Here Jezus aan Zijn discipelen en het volk wilde geven toen Hij Zijn aardse ministerie begon:
“Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd” (Matteüs 5:3) HTB.
Als het duivel was die deze vers moest onderwijzen, dan zou hij zeggen: “Ongelukkig zijn zij die hoogmoedig zijn, omdat het koninkrijk van de duisternis voor hun bestemd is.”
De Here Jezus onderwees niet alleen, maar Hij gaf ook het voorbeeld: “Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis” (Filippenzen 2:7-8) HTB.
We kennen veel mannen en vrouwen die op een dag een exponent waren in de handen van God; leiders die het verschil maakte en veel zielen van deze wereld wonnen en vervolgens zelf vielen, omdat zij niet waakten en toelieten dat de hoogmoed in hun hart kwam, of omdat zij nooit uit God waren geboren en daarom was de hoogmoed verborgen en manifesteerde hij zich op het moment van de grootste opkomst van hun ministeries – en bij het merendeel van hen was dit duidelijk op de arrogante, verwaande en betweterige manier waarop zij hun ondergeschikten behandelden.
Let op! Het maakt niet of u een lid, helper, pastor, vrouw van een pastor, bisschop of vrouw van een bisschop bent, als u geen nederigheid hebt in uw geest, vooral tegenover de mensen die u omringen; dat wil zeggen, als u een persoon bent die andere mensen slecht behandelt en zich boven hun stelt, dan komt deze geest niet van God. Wees voorzichtig! Let op wat er in de Geschriften staat:
“Voor de mens ten val komt, is hij hooghartig; maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer” (Spreuken 18:12) HTB.
En hoe zit het met ons helpers, pastors, vrouwen van een pastors, bisschoppen of vrouwen van een bisschoppen? Zijn wij degenen die de mensen die ons omringen met nederigheid of met arrogantie in ons hart, alsof wij boven hun staan, aan het behandelen?
Denk erover na.
God zegene jullie.
Bisschop Sérgio Correia