ceu165Elke offerande die aan God aangeboden wordt, openbaart wat er in het hart van de offerandegever zit en wat diens relatie met Hem is. Door de offerande aan God toont de persoon liefde, genegenheid, toewijding en consideratie.
Alleen degenen die een ware ontmoeting met de Here Jezus Christus hebben gehad kunnen de grootheid, de glorie en het belang van tienden en offeranden beoordelen. Echter, niet allen hebben dit privilege, om een tiende- en offerandegever te zijn, gehad. Weinigen kennen de ware betekenis van het geven aan en het ontvangen van God. Dit komt vooral omdat het, het grootste en meeste belangrijke gevoel dat het menselijke hart kan vervullen vereist, namelijk: geloof.
De Bijbel zit vol van voorbeelden, van simpele nederige mensen en ook van belangrijke en rijke bestuurders, die de blijdschap en plezier hebben ervaren om aan God te kunnen geven. Velen werden gedreven door een gevoel van dankbaarheid, anderen door een diepe liefde en er waren ook degenen die het deden vanwege het plezier om te helpen. In zijn Evangelie, zegt Lucas, een dokter en een evangelist:
“En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem, en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten” (Lucas 8:1-3) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo