fe_acima_razao“En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken”.
– (Handelingen 7:22)

Voordat hij onderwezen werd in alle wetenschap van de Egyptenaren en machtig werd in woorden en daden, werd Mozes onderwezen door zijn moeder Jokebed, waar hij ongetwijfeld leerde over het geloof van Abraham.
Het lag niet aan de Egyptische wetenschap of de vaardigheden die hij daar leerde dat God zich aan Mozes deed manifesteren, hem macht gaf om Farao te overwinnen en hem een staatshoofd en belangrijk persoon in de geschiedenis deed worden, machtig in de strijden en veroveringen.
Wat God zich aan hem deed manifesteren en hem de grote Mozes deed worden, was Abrahams geloof, het geloof dat zijn moeder hem had meegegeven, het geloof dat hij begon te tonen toen hij zich scheidde van al zijn rijkdom en toekomst, waardoor hij compleet afhankelijk werd van God.

“Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke”.
– (Hebreeën 11:24-27)

Het is overduidelijk dat de goede manieren die we van onze ouders leren en de discipline en kennis die wij opdoen op school hun waarde hebben. Maar wanneer het gaat over het zoeken van God en in Hem de hulp en steun zoeken die wij nodig hebben en de vervulling van Zijn beloftes, brengt alleen het praktiseren van het geloof van Abrahams geloof ZIJN manifestatie voort!
De vraag luidt: Wat heeft u in uw leven gebruikt als wandelstok?
Het gelooft van Abraham gaat tegen de logica in.
Met dank aan: bisschop Fernando Souza