Alle mensen hebben geloof.
Theoretisch gesproken weet bijna iedereen dat het geloof “bergen kan verzetten”.
Er zijn er echter weinigen die voordelen hebben bereikt door het geloof.
Waarom?
Het geloof op zichzelf produceert geen enkel wonder. Het verandert alleen maar de levens van degenen die het gebruiken.
Tussen geloof hebben en geloof gebruiken bestaat er een kloof!
Geloof hebben is makkelijk, geloof gebruiken vereist moeite, offer.
Dat is het geheim van de Campagne van Israël: het offer.
Wanneer we de Bijbel lezen, dan merken we het volgende op: alle mannen van geloof waren mannen van offer.
– Noach en zijn familie werden gered nadat ze naar God hadden geluisterd en 100 jaar van hun levens opofferden, voor het bouwen van de ark, die God hun had bevolen.
– Abraham, de vader van het geloof, werd gerechtvaardigd toen hij bereid was om zijn zoon op het altaar te presenteren, als een offer.
– Het volk van Israël werd bevrijd van de slavernij van Egypte door middel van Mozes, nadat elke familie het offer van een lam bracht.
– God offerde Zijn Enige Zoon, om ons te redden op Golgotha zodat Hij in onze plaats kon sterven.
De mensen wiens getuigenissen zich op deze pagina’s bevinden, hebben die bereikt door het geloof, door acties… Offers.
Vele religieuzen echter beweren: “Het offer werd afgeschaft door de komst van Jezus, omdat het een onderdeel was van de wet van Mozes…”
Merk op dat alle voorbeelden die ik hierboven opnoemde niet gebaseerd waren op de wet, omdat de bouw van de Ark van Noach, het offer van Abraham en de uittocht van de slavernij van Egypte plaatsvonden VÓÓRDAT de wet van Mozes bestond. Bovendien was het offer aanwezig in de tijd van Jezus en de eerste kerk, inclusief voor de redding van de ziel.
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij (offer)” – Here Jezus.
Vanaf het moment dat u het geloof begint te praktiseren, door middel van acties, dan begint het resultaten te produceren.
Denk hierover na,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl