oleiro165“Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken.Toen kwam het woord des HEREN tot mij: Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls? luidt het woord des HEREN. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls!” (Jeremia 18:3-6).
Overpeinzend op het gedeeld dat als de pot mislukte in de “handen” van de Pottenbakker (God), begrijp ik dat ons vrije wil het enige is dat Zijn macht hindert.
Één van de grootste belemmeringen voor de vervulling van Gods doelen voor de huidige generatie is het telkens groter wordende idee dat wij “het recht hebben om te doen wat wij willen en dat het niemand iets aangaat”. Degene die deze houding heeft jegens anderen zal dat ongetwijfeld ook hebben jegens God.
Hebben wij Hem in feite niet een aantal keren zo behandeld?
Wanneer we jong zijn en het geloof puur is, dan denken we dat wij een helder idee hebben van wat God met ons en door ons wil doen. Nu wij wat ouder zijn, merken wij op hoever wij van dat idee staan, en dat is helemaal ons eigen schuld. God was niet in staat om van ons en door ons te doen “wat Hij had gepland”, omdat wij weerstand boden tegen Zijn macht en toelieten dat andere invloeden ons vormden in iets dat minder bruikbaar en waardevol was. Het altaar is zeker weten de plaats waar wij onze “vrije wil” dienen achter te laten, oftewel, het dient OPGEOFFERD te worden.
Maar er is nog hoop voor degene die door God gevormd “wil” worden, ongeacht hoelang hij Hem weerstand heeft geboden. Saulus van Tarsus was een kapotte vaas zolang hij weerstand bood tegen de macht van het Woord van God en “bleef schoppen tegen de *prikstok“, maar toen hij bevend vroeg, “Heer wat wilt u dat ik zal doen?” transformeerde God hem in een vaas van eer.
Het maakt niet uit hoe slecht ons leven er aan toe kan zijn, of hoelang wij in deze slechte staat zijn geweest, als wij deze verandering met onze GEHELE kracht “willen”, dan zal God dat in ons leven verrichten.
God zegene jullie.
* De prikstok was een lange metalen staaf met een scherpe punt, waarvan het doel was om ongemak en pijn veroorzaken aan het dier, zodat hij zijn baasje zou gehoorzamen. Hij werd alleen gebruikt bij koppige en eigenzinnige dieren.
Met dank aan: Bisschop Randal Filho