God verlost ons niet van de confrontatie met onze dagelijkse problemen.
Hij verloste Daniël niet van de leeuwenkuil, maar Hij sloot wel de bekken van de leeuwen. Hij voorkwam ook niet dat zijn vrienden in de vuuroven, die bovenmatig verhit was, geworpen werden, maar Hij zorgde ervoor dat geen haar op hun hoofd verbrandde.
Degenen die streven naar rijkdommen, dienen zich voor te bereiden op de vervolgingen:
“…Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige
leven” (Marcus 10:29-30).
Wie denkt dat het volgen en dienen van de Here Jezus een probleemloos leven inhoudt, kan dat vergeten. Wie denkt dat vol zijn van de Geest van vrede inhoudt dat men geen problemen heeft, kan dat ook vergeten. De vrede van de Heilige Geest zit in het binnenste, nooit in het buitenste.
Hoe groot de geestelijke of materiële zegens ook kunnen zijn, er zullen altijd problemen bestaan. Ze maken deel uit van het leven met God, of zonder God.
Er is geen rust van problemen hier op Aarde.
Één ding is zeker: God heeft ons de gereedschappen gegeven om elk probleem op te lossen. Wij verblijden ons hierin!
Paulus zond deze woorden naar de christenen die in Rome, de hoofdstad van de zonde, woonden: “…roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop” (Romeinen 5:2-4).
Oftewel, op dezelfde manier dat wij ons verblijden in de hoop van Gods glorie, zo dienen wij ons ook te verblijden in de dagelijkse problemen.
Het zijn de problemen die ons, in de praktijk, leren om te volharden, de ervaringen van het geloof brengen en ze leren ons hoe we onze hoop kunnen behouden.
Dat wil zeggen, de manifestatie van het bovennatuurlijke geloof.
Het zijn de woestijnen die de dienaren van God voorbereiden en volwassen maken. Als Jezus naar de woestijn geleid moest worden door de Heilige Geest, hoe kunnen wij dan vermijden dat het met ons zal gebeuren?
Het geloof is niet alleen een gereedschap voor glorieuze veroveringen, maar het dient ook voor onze verdediging.
Bisschop Edir Macedo

2013-01-31T09:51:30+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

God verlost ons niet van de confrontatie met onze dagelijkse problemen.
Hij verloste Daniël niet van de leeuwenkuil, maar Hij sloot wel de bekken van de leeuwen. Hij voorkwam ook niet dat zijn vrienden in de vuuroven, die bovenmatig verhit was, geworpen werden, maar Hij zorgde ervoor dat geen haar op hun hoofd verbrandde.
Degenen die streven naar rijkdommen, dienen zich voor te bereiden op de vervolgingen:
“…Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige
leven” (Marcus 10:29-30).
Wie denkt dat het volgen en dienen van de Here Jezus een probleemloos leven inhoudt, kan dat vergeten. Wie denkt dat vol zijn van de Geest van vrede inhoudt dat men geen problemen heeft, kan dat ook vergeten. De vrede van de Heilige Geest zit in het binnenste, nooit in het buitenste.
Hoe groot de geestelijke of materiële zegens ook kunnen zijn, er zullen altijd problemen bestaan. Ze maken deel uit van het leven met God, of zonder God.
Er is geen rust van problemen hier op Aarde.
Één ding is zeker: God heeft ons de gereedschappen gegeven om elk probleem op te lossen. Wij verblijden ons hierin!
Paulus zond deze woorden naar de christenen die in Rome, de hoofdstad van de zonde, woonden: “…roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop” (Romeinen 5:2-4).
Oftewel, op dezelfde manier dat wij ons verblijden in de hoop van Gods glorie, zo dienen wij ons ook te verblijden in de dagelijkse problemen.
Het zijn de problemen die ons, in de praktijk, leren om te volharden, de ervaringen van het geloof brengen en ze leren ons hoe we onze hoop kunnen behouden.
Dat wil zeggen, de manifestatie van het bovennatuurlijke geloof.
Het zijn de woestijnen die de dienaren van God voorbereiden en volwassen maken. Als Jezus naar de woestijn geleid moest worden door de Heilige Geest, hoe kunnen wij dan vermijden dat het met ons zal gebeuren?
Het geloof is niet alleen een gereedschap voor glorieuze veroveringen, maar het dient ook voor onze verdediging.
Bisschop Edir Macedo

2013-01-31T09:51:30+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de site te bekijken, stemt u in met het gebruik ervan. Accepteren
× Hoe kan ik u helpen?