HET GELOOF TEGEN SLECHTE GEDACHTEN
Ze komen uit het “niets”, als vliegen die proberen te prikken.
De goede gedachten verfrissen de ziel en doen het gezicht opklaren.
Terwijl de slechte gedachten twijfels, angsten, bezorgdheden en ongerustheid voortbrengen.
Ze komen om slechte handelingen af te dwingen.
Ze dringen bij de mensen door en blijven daar de hele tijd zweven.
Er is geen manier om te vermijden dat ze komen.
Maar, er is een mogelijkheid om ze te verwerpen, waardoor het onmogelijk voor hen wordt om nesten te maken.
Hoe?
Zachtjes, heel zachtjes, maar met een hoorbare stem, dient u de aanwezigheid van God in uw leven te bedanken; prijs de aanwezigheid van de Heilige Geest; noem de Naam van de Here Jezus; kortom, zeg woorden op die de slechte gedachten neutraliseren.
Probeer het! Ik weet zeker dat zij zullen verdwijnen.
Het is trouwens geen zonde om verleid te worden.
Het is wél een zonde om in de verleiding te vallen.
Wees altijd alert en waakzaam om gelijk te kunnen reageren door de kracht van het geloof dat in u is.
Wanneer de slechte gedachten opduiken, overwin ze dan makkelijk door God te aanbidden.
De waarheid is dat wanneer wij hemelse woorden uitspreken of opzeggen, dan kunnen de helse gedachten daar niet tegen.
Onthoud: wanneer we een woord uitspreken, dan leiden wij onze gedachten. Het aanbidden van de Heer versterkt de gedachten en verandert de focus.
Men noemt dit weerstand bieden aan de duivel.
“…maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jakobus 4:7).
Bisschop Edir Macedo