Het geluid van de trompetten roept alle krijgers op tot de oorlog.
Of de lafaards, bangeriken, ongelovigen, religieuzen of nieuwsgierigen dat willen of niet, de onzichtbare oorlog is verklaard.
De oorlog tussen het Goede tegen het kwaad.
Er is geen manier om hiervan te vluchten of te verbergen.
Hij is geen incidentele strijd.
Maar een constante oorlog tegen de hel die vanaf nu begint.
De sterken zijn volhardend.
De overwinning van een ieder hangt van zijn volharding tot het einde af.
Voor zulke mensen is geen akkoord met de duivel en zijn demonen.
Zij hebben dat gedoe van als u hun niet lastig valt, zullen zij u ook niet lastig vallen…
Of u neemt de wapenrusting van God op u en gaat met alles wat u heeft op hun af en verslaat ze of u blijft zich verdedigen tegen hun dodelijke aanvallen.
Het bevel is: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jakobus 4:7) NBG ’51.
Jezus kwam niet om ons lofprijzingsliederen te leren.
En de Heilige Geest kwam nog minder om ons vreemde tongen te leren.
De Here Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen (lees 1 Johannes 3:8).
Precies! Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen!
Dat is ons dagelijks brood.
Beter nog, ons dagelijkse strijd.
De stad van Jericho was hermetisch afgesloten.
Niemand kon eruit, niemand kon erin.
Zo is het leven van veel christenen geweest.
Een leven dat geleefd wordt met de hoop dat het op een dag beter zal worden.
Wanneer zal het beter worden?
Nooit.
Ten minste niet zolang er geen opstand is tegen de huidige situatie.
Deze zondag, 3/6/’12, zullen wij de Dag van Beslissing, de Dag van de Uitdaging, de Dag van de Beproeving van het Woord van God, kortom, D-Day houden.
Wie de moed heeft om het Woord van God uit te dagen en te testen of het echt van God is of niet, is opgeroepen.
In de gehele wereld zullen we voor alles of niets gaan.
Het Beloofde Land dat aan onze vader in het geloof, Abraham, werd beloofd,is heeft voor onze ogen gelegen (de Beloftes van God).
Het is ons erfgoed, verkregen recht, dat door de eed van God gegeven werd.
Maar het is ingenomen door “de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, de Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet” (Genesis 15:18-21) NBG ’51.
Weet u wie deze bandieten zijn?
Het zijn dezelfde bandieten die de behoudenis van uw familie, uw fysieke en geestelijke gezondheid, de bevrijding van de verslavingen, een gelukkig huwelijk, het financiële succes enz. verhinderd hebben.
Zij hebben de Beloftes verhinderd en de vervulling ervan vertraagd.
En waar wacht u nog op?
Genoeg!
Het is tijd om voor alles of niets te gaan.
Wie gelooft, kom.
Wie niet gelooft, blijf.
Dat de Geest die in mij woont hetzelfde geloof in u opwekt!
In de Naam van de Here Jezus Christus.
AMEN!
Bisschop Edir Macedo