img_familia-706x410Dit onderwerp is door veel mensen aan de kant gelaten en de reden geweest waarom zoveel gezinnen zich in een totale vernietiging bevinden. Ik heb het over de normen en waarden van het verleden, hetgeen wij van onze ouders en grootouders leerden, de goede gewoonten van een gezin. De huidige generatie noemt deze normen en waarden ouderwets.
Maar wij kunnen niet vergeten dat deze “ouderwetsheid” veel mensen heeft geholpen om goede burgers voor de maatschappij te worden en gezinnen goed te stichten. Hoe simpel het voedsel ook was, er was altijd plezier om samen te zijn, het was een heilig moment, het was niet mogelijk om dat moment te vervangen, het was de tijd van het avondeten.
De ouders namen de tijd om te weten hoe de dag van hun kinderen ging. De koppels deelden ook de gebeurtenissen van hun dag met elkaar. Maar vandaag de dag bestaan deze momenten helaas niet meer. Wanneer het gezin vandaag de dag bij elkaar komt, is een ieder bezig met zijn telefoon, tablet, headphones en velen staan zelfs op voordat iedereen uitgegeten is om snel voor de TV te kunnen zitten, dit alles om maar niet dicht bij het gezin te blijven. Er zijn zelfs sommigen die zich in hun slaapkamer opsluiten en wee degene die naar binnen durft te gaan zonder toestemming!
Vroeger werden de kinderen opgevoed door de moeder. Maar vandaag de dag worden de kinderen opgevoed door bedrijven, videogames, tekenfilms, het internet… De moderne moeder heeft hier noch tijd voor, noch plezier hierin. Kinderen werden geleerd om zich niet te bemoeien met gesprekken van volwassen en om de ouderen te respecteren. Velen richten zich nu echter op een oneerbiedige wijze jegens hen. Ze praten met hun alsof ze met iemand van hun eigen leeftijd spreken. Er was zelfs respect voor de oudere broer, alsof hij een tweede vader voor de jongere broers en zussen was. Maar vandaag de dag horen wij dingen zoals broers en zussen die elkaar doden, kinderen die hun ouders doden…Het respect is totaal verloren gegaan.
Wanneer een jongeman geïnteresseerd was in een jongedame, dan ging hij naar haar huis om haar vader om toestemming te vragen om iets met haar te beginnen en zo begon de relatie. Als de relatie serieuzer werd, dan zou hij hun opzoeken om hun om haar hand te vragen en met haar te mogen trouwen. Maar wie kan zich deze dingen vandaag de dag nog schelen? “Dit is ouderwets”, zegt men. Vandaag de dag ontdekken de ouders dat hun dochter een relatie heeft wanneer zij zwanger is en in veel gevallen zijn zij zelfs grootouders geworden zonder dat zij het weten. Hierdoor (het gebrek aan de normen en waarden van het verleden) zijn er veel echtgenoten die elke dag bitter huilen, omdat zij geen aandacht gaven of niet wilden geven aan deze waarden.
Zij weten niet hoe zij echtgenoten, moeders, vriendinnen, “koninginnen van het huis” moeten zijn, omdat zij deze normen en waarden niet in hun leven hebben toegepast, precies omdat zij dit alles als “ouderwets” beschouwden. Maar nu zien zij in dat deze waarden van levensbelang waren. Het is alsof men het fundament van een gebouw weg zou halen, het gebouw wordt afgebroken. En dat is precies wat er nu gebeurt met veel gezinnen. Zij zijn beetje bij beetje aan het afbreken vanwege gebrek aan dit fundament, de normen en waarden van het verleden.
In de moderne familie onderwerpt de vrouw zich niet aan haar man en de man houdt geen enkele rekening met zijn vrouw. Dit gebrek aan discipline thuis leidt de kinderen ertoe om naar de straten te gaan, op zoek naar een gezin dat zij nooit gehad hebben.
Mijn vraag is: welk gezin is beter, het traditionele of het moderne? Analyseer de resultaten van beiden.
Wij weten heel goed dat het aantal van ongewenste zwangerschap, drugsgebruik, criminaliteit en onbeschoft gedrag met de jaren hoger is geworden.
Psalm 128 heeft het recept om de normen en waarden van het gezin te redden.
Dit is het model dat gevolgd dient te worden: God, de echtgenoot, echtgenote, en de kinderen.
Echtgenoot
“Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan”
– Hij is de voorziener, de jager.
Echtgenote
“Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis”
– Zij is een wijze vrouw, zij heeft het gezin in haar handen.
Kinderen
“Uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis”
– De olijfscheuten representeren de kracht en de levendigheid van de kinderen.

“Zie, zo zal de man gezegend worden, die de Here vreest. De Here zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen, en opdat gij uw kindskinderen moogt zien. Vrede zij over Israël.”

Een ieder kan een huis, een gebouw hebben, maar een gezegend gezin, een huis met vrede, dat komt van de Handen van God.
Met dank aan: bisschop Ubirajara Fonseca