Paaszondag_02“En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders” (Matteüs 26:26-29) NBG ’51.
Op Goede Vrijdag gedenken wij het feit dat Hij, door het kruis te accepteren, ons vrij maakte van alle last en autoriteit van het kwaad. Maar op Paaszondag gedenken wij het feit dat Hij zelfs de dood overwon.
Voordat de Here Jezus Zichzelf als het Offer presenteerde, nam Hij samen met Zijn discipelen deel aan het Avondmaal. Deze Paaszondag zullen wij deelnemen aan het Heilig Avondmaal en wij zullen, in alle UKGR Centra, vaststellen dat zoals onze Heer overwon wij, als Zijn volgelingen, ook de overwinning in ons leven zullen zien.
Wij zullen ook doorgaan met de Vasten voor het Belangrijkste, zodat u de Heilige Geest kunt ontvangen of nog specialer voor God zult worden.
Het Heilig Avondmaal op Paaszondag om 10u
In alle UKGR Centra