Toen God Abraham riep, stelde hij zich onmiddellijk BESCHIKBAAR om te GEHOORZAMEN en te OFFEREN. Zijn woorden en acties toonden één uitdrukking: “HIER BEN IK!”; wat, in feite, wil zeggen: “Ik ben bereid om te gehoorzamen, mijzelf over te geven, te offeren en te ontvangen; ik ben klaar om de zegen zelf te worden”, en zo gebeurde het ook.
Vandaag de dag is het niet anders, omdat God niet verandert! Hij blijft een ieder van ons roepen en degenen die zich BESCHIKBAAR stellen om te GEHOORZAMEN en te OFFEREN worden ook gerechtvaardigd door het intelligente geloof, dat hen tot de zegen zelf maakt, zoals dat het geval was bij Abraham en vandaag de dag ook zo is bij bisschop Macedo. Omdat zij ook kinderen van Abraham worden, het intelligente geloof manifesteren dat hij manifesteerde en materialiseerde door zijn vrijwillige offer, zij zijn degenen die ook zeggen: “HIER BEN IK!”.
Ik wil dat u weet dat dezelfde God die luistert naar het “HIER BEN IK!” dezelfde God is die zegt: “HIER BEN IK!”.
Ja dat klopt, Hij antwoordt ook met “HIER BEN IK!” aan degenen die “HIER BEN IK!” tegen Hem en het offer zeggen.
Lees en overpeins de Heilige Geschriften:
“Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik” (Jesaja 52:6) NBG ’51.
Zijn volk dat Zijn naam zal kennen, dat betekent dat Hij Zich zal openbaren aan allen die Hem zullen GEHOORZAMEN en tot Hem zullen OFFEREN.
Tot dezen zegt Hij “HIER BEN IK!”, met andere woorden: “IK ben klaar om de zegen zelf van u te maken, om permanent in uw binnenste te wonen en u in alles succesvol te maken!”.
Voor degenen die zeggen: “HIER BEN IK!” antwoordt Hij ook met “HIER BEN IK!”; voor degenen die zeggen: “IK BEN NOCH HIER NOCH DAAR!”, zegt Hij… niets, omdat Hij onze keuze respecteert.
Wees niet bevreesd God is met u en wij ook!
Bisschop Júlio Freitas