serpente-706x432Net als bij het voorbeeld van Adam en Eva zijn het niet weinigen die liever gehoor geven aan de ideeën van de duivel in plaats van trouw te blijven aan de wil en instructies van God. In die tijd gebruikte hij het lichaam van een slang om indruk te maken en hen te beïnvloeden. Vandaag de dag is het niet heel anders.
Het kwaad gebruikt de familieleden of personen die dichtbij zijn en zelfs boodschappen en video’s op het internet van sommigen die totaal afgeweken zijn van de weg van de Waarheid. Zij hebben altijd als doel: rebellie en ongehoorzaamheid verhuld met “goede intenties”.

We zien dat God deze situatie al verwachtte in wat Hij tegen de slang zei:

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15).

In deze Bijbelvers representeert vrouw de kerk die de hoofd van de slang zal vermorzelen, oftewel verpletteren. Dat betekent dat de kerk ten alle tijden zal zegevieren over alle plannen van de hel. Echter, de slang zal de hiel vermorzelen. En wiens hiel zal vermorzeld worden?
Die van de mensen, die in plaats van Hoog te zijn, dichtbij het Hoofd van de kerk, de Here Jezus, en zich constant voeden met de gedachtes van Christus liever beneden blijven: afstandelijk. Zo afstandelijk als de hiel..
In feite is het gemakkelijker voor de slang, die op de grond leeft, sluipend de hiel te raken dan het Hoofd. Pas daarom op! Geef geen gehoor aan degenen die gevallen en op de grond zijn. Omdat diegenen die zich in deze conditie bevinden altijd en onvermijdelijk vermorzeld zullen worden door de duivel.
Met dank aan: Pastor Paulo Cezar