casamento1Gisteren sprak God iets heel sterks met mij, iets dat wij voor de dienst van aankomende zondag kunnen gebruiken.
Ik was al een tijdje God om inspiratie aan het vragen, omdat ik niet wist hoe ik het onderwerp “zorgzaamheid” naar de geestelijke kant kon brengen, behalve de huidige manier waarop wij dat al deden in de groep: via taken en persoonlijke gesprekken.
Toen God de man en de vrouw schiep, deed Hij dat niet alleen voor het huwelijk of zodat er een koppel was, maar, boven alles, zodat er een vader en een moeder kon zijn. Beiden hebben een andere taak binnen het gezin. Wanneer ik aan mijn opvoeding denk, dan herinner ik me dit verschil heel goed.
Mijn vader bracht veiligheid, bescherming, respect, kracht en logica aan ons over. Mijn moeder bracht zorgzaamheid, manieren, zorg, aandacht en vriendschap aan ons over. De een kon niet de taak van de ander overnemen, ook al zouden zij dat willen, omdat die vermogens samenkomen met de verschillen tussen een man en een vrouw.
Kijk naar de taak van beide partijen (vader en moeder) en zie hoe ze overeenkomen met de taak van God, Die de Vader is, en de Kerk, die onze geestelijke Moeder is. God kon alleen Zijn Woord voor ons achterlaten en niet de Kerk oprichten, zodat wij Het Woord zouden volgen volgens ons geloof. Maar dat deed Hij niet. Hij zorgde er nadrukkelijk voor om de Kerk op te richten, omdat Haar taak heel belangrijk is in het leven van Zijn Kinderen!
God, Die een Vader is, brengt ons de zekerheid over dat Hij elke dag met ons zal zijn, alles goed zal lopen, wij zullen overwinnen en dat wij een beloning hebben die op ons wacht. Terwijl de Kerk, die de Moeder is, ons van alles voorziet om dat geloof te behouden. Zij voorziet ons van de eenheid in de geest, het woord van leven, de vermaning, hoe een discipel te worden, het onderwijs, kortom, Zij biedt steun aan het Werk van God in onze levens. Alles wat wij vandaag de dag weten, is te wijten aan het feit dat God de Kerk gebruikte om ons te begeleiden! De Kerk is zó belangrijk dat Degene die Haar leidt de Heilige Geest zelf is – dat is heel sterk!!!
En wat heeft de Kerk voor ons gedaan?
Zij heeft ons aandacht gegeven, haar deuren zijn elke dag open, zij leert ons, vermaant ons, vorm ons tot discipelen, bidt voor ons, strijdt voor ons, neemt onze strijd met de duivel op zich, kortom, zij heeft zich elke dag voor ons gegeven.
En wie vormt de Kerk? Wij, met zijn allen, zijn de Kerk. Waar wij ook gaan, representeren wij de Kerk.
De vraag nu is: wat voor soort representatie hebben wij van Haar getoond?
Hebben wij dezelfde zorg gehad voor degenen van ons huis, zoals de Kerk, onze moeder, voor ons heeft gehad?
Hebben wij de juiste aandacht gegeven of zijn wij onverschillig geweest tegenover degenen die deel uit maken van ons huis?
Zijn wij altijd beschikbaar of te druk geweest?
Hebben wij tijd genomen om te onderwijzen of wachten wij totdat ze het zelf leren?
Zijn wij dapper genoeg om te vermanen of doen wij alsof wij niets zien?
Hebben wij plezier om discipelen te vormen of zijn wij totaal niet bezorgd of mensen weten wat ze wel en niet moeten doen?
Bidden wij of negeren wij?
Strijden wij voor hun of verbergen wij ons voor hun?
Nemen wij hun strijd tegen de duivel op ons, of denken wij alleen aan onze eigen behoeftes?
Heel veel helpsters bieden meer hulp aan mensen die ze niet kennen dan aan degenen die van hun eigen huis of geloof zijn!
Dit alles heeft te maken met het feit of wij wel of niet zorgzaamheid tonen. Zorgzaamheid tonen wil niet zeggen dat wij alléén genegenheid tonen, hoewel dat ook deel ervan uit maakt. Wat baat het om iemand veel complimentjes te geven als wij de persoon niet helpen in hetgeen hij/zij echt hulp nodig heeft? Wat baat het u iemand te helpen, maar u toont niet hoe belangrijk die persoon voor u is?
Dit is onze taak als vrouw in de maatschappij. Wij dienen de liefde, aandacht en zorg terug te brengen, ten minste voor de mensen die deel uitmaken van onze levens. Laten wij niet zoals deze wereld zijn: koud, onverschillig en egoïstisch. Omdat degene die opgroeide in zo’n gezin heel goed weet wat het betekent om getraumatiseerd te worden omdat hij/zij niet eens de liefde van de moeder kreeg… het is heel pijnlijk en de gevolgen zijn nog erger!
Zoals de Kerk onze moeder is geweest en ons dingen heeft geleerd die niemand in deze wereld ons heeft geleerd, dingen die zelfs tegen onze eigen culturen ingaan, zo dienen wij onszelf ook toe te wijden om zorgzaamheid te tonen aan ons gezin – zij dit iets dat al in ons cultuur zit of niet – want het maakt wel uit van het Werk van God in onze levens.
Laten wij gracieus, vriendelijk, begripvol en genegen zijn! Soms maakt een vriendelijk woord het totale verschil – en u weet dit.
Met dank aan: Cristiane Cardoso