fogoIn het verhaal van Gideon kunnen wij het bestaan van 3 altaren opmerken:
1) Het altaar van baäl
2) Het altaar van Gideon
3) Het Altaar van God

“Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver en houw de gewijde paal om, die daarbij staat”
– Richteren 6:25

Het altaar van baäl was het altaar dat in het centrum van het volk van Israël gelegen was, een volk dat gekweld werd door pijn, angst en leed.
Dit wil zeggen dat de altaren van de heidense goden alleen maar ellende brengen voor de mensen die hun dienen. De mensen zijn ziek, arm en blijven desondanks deze altaren, die de religies hun voorschotelen, dienen. Weet dat het altaar van de wereld ook vertrouwen in uw eigen vermogen, werk of bezittingen kan zijn. Oftewel, alles dat een god voor u is geweest.

“Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Here en noemde dat: De Here is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abiëzrieten”
– Richteren 6:24

Het altaar van Gideon is het altaar dat door de persoon zelf gebouwd wordt, de persoon die in de kerk is, maar de dingen op zijn eigen wijze wil doen, op de manier dat hem behaagt, altijd zoekend naar hetgeen hem uitkomt. Op dit altaar brengt men hetgeen waarvan men denkt dat het goed is, maar men luistert niet naar Gods stem. Ze handelen daarop zonder na te denken over of zij God wel of niet behagen en plaatsen zelfs offerandes op dit altaar, maar plaatsen nooit hun gehele leven daarop, omdat dit altaar gebaseerd op hun eigen wil werd gebouwd.

“Bouw dan een altaar voor de Here, uw God, op de top van deze versterkte plaats; breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouwen”
– Richteren 6:26

Maar het Altaar van God maakt het totale verschil, dit Altaar wordt gebouwd volgens Gods begeleiding, het Altaar van offers, daarom kan men op dit Altaar wonderen en levensveranderingen vinden, omdat daar gehoorzaamheid, verloochening van de eigen wil en een totale overgave van het leven te vinden is.
Alleen daar kan men nieuw leven en een complete transformatie vinden. Op het Altaar van God zijn de wonderen waar allen naar verlangen.
Dit is de reden waarom de levens van velen nog niet getransformeerd zijn en zij gekweld blijven leven en alleen maar een paar tekenen zien, maar tot nu toe niet de wonderen van God, omdat zij zich niet op het juiste Altaar hebben geworpen.
De opstand van Gideon had alleen maar resultaten toen hij zijn opstand op het Altaar van God plaatste.
Denk hier over na en neem een beslissing, want dit is alleen maar afhankelijk van uzelf.
Met dank aan: bisschop Joaquim Fernandes