idosa-706x410Een hele arme vrouw belde naar een christelijke programma om om hulp te vragen. Toen een occultist naar het programma luisterde, besloot hij om de spot met haar te drijven.
Hij achterhaalde haar adres, riep zijn volgelingen en beval dat zij boodschappen moesten doen en naar de vrouw brengen, met het volgend bevel: “Wanneer zij vraagt wie het heeft gestuurd, zeg dan tegen haar dat het de duivel was!”
Toen zij bij het huis aankwamen, ontving de vrouw hun met grote vreugde en begon meteen het voedsel te bewaren. De volgelingen van de occultist, vroegen haar, zoals hun bevolen was: “Wilt u niet weten wie deze dingen heeft gestuurd?”
De vrouw antwoordde, in haar simpelheid van geloof, simpelweg: “Nee mijn zoon, ik hoef het niet te weten. Als God iets beveelt, dan moet zelfs de duivel gehoorzamen!”
WEES NIET BEZORGD OP WELKE MANIER UW OVERWINNING ZAL KOMEN, MAAR WANNEER GOD HET VASTSTELT DAN ZAL HET KOMEN… EN KOMEN ZAL HET!!!
Wees geduldig. Het is niet op uw tijd, maar op Zijn tijd, want u kunt tot een bepaalde grens kijken, maar God overstijgt deze grens en ziet meer dan wij zien kunnen.
Bisschop Edir Macedo