olhos_165De mens heeft de gave om fouten in anderen te kunnen vinden. In feite kan dit kan echter meer een ziekte zijn dan een gave. Er zijn mensen die zelfs fouten in God vinden, net zoals degenen die dachten dat zij tekortkomingen in Jezus zagen toen Hij op deze aarde wandelde. En Hij was precies Degene die ons waarschuwde van de gevaren van deze ziekte:
“Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn” (Matteüs 6:23).
Met andere woorden, ik kan me er misschien niet bewust van zijn dat u slechte ogen jegens mij hebt. Maar uw slechte ogen zullen geen invloed op mij hebben. Maar wel op u. Hoezo?
Wanneer wij slechte ogen jegens iemand hebben, dan beginnen wij fouten in hem te zoeken. Het bevel dat wij aan onze hersens geven is: “Deze persoon is slecht. Vind bewijzen hiervan.” Van hieruit beginnen we alles op een verdraaide manier te bekijken:
De persoon kwam laat aan? Hij is lui.
Kwam hij vroeg aan? Hij wil slijmen bij de baas.
Is hij knap? Hij denkt dat hij alles is. Is hij lelijk? Goed voor hem!
Heeft hij geld? Hij is een dief. Heeft hij geen geld? Hij is een niemand.
Verricht hij goede werken? Alleen maar om door anderen gezien te worden. Verricht hij geen goede werken? Hij is egoïstisch.
Maakt hij het verschil in wat hij doet? Hij wil alleen maar opvallen. Maakt hij geen verschil? Hij is een nietsnut.
Deze zoektocht naar gebreken heeft geen einde. U verandert in een bittere, haatdragende, wrokzuchtige persoon wiens tong alleen maar gif heeft. Als u slechte ogen jegens iemand hebt, dan heeft die persoon geen kans om u te behagen. Het probleem zit in u, niet in de andere persoon.
Uw toestand is zo ernstig dat de slachtoffers van uw slechte ogen u niet hoeven te bestraffen, bekritiseren of zichzelf te verdedigen. U draagt zelf al uw straf: de duisternis die in uw binnenste zit. Een woede die nooit eindigt. Een bittere persoon die alleen in staat is om vrienden aan te trekken die net zoals u zijn – die dezelfde mensen haten. Het gevoel dat u de enige “perfecte” bent, ook al weet u dat zoiets niet bestaat.
Maar waarom kun u dit zelf niet zien?
Oh, vergeef mij die vraag, ik vergat dat u in de duisternis zit.
Met dank aan: bisschop Renato Cardoso