2016-706x410Wat is iets nieuws? Iets dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Velen beginnen het nieuwe jaar met dezelfde oude gewoonten en krijgen zodoende weer dezelfde reacties die zij de jaren daarvoor ook kregen. Zodoende zorgen zij ervoor dat het volgende jaar een nog slechtere “heruitgave’ is van het voorgaande jaar. De Heilige Geest begeleidt ons echter om in nieuwheid des levens te wandelen en er is geen betere periode om dit herinneren dan de jaarwisseling.
Iedereen praat het overwerp “nieuw”. Nieuw jaar, nieuw leven, nieuw alles. Dit zal echter alleen plaatsvinden wanneer wij de rommel van het voorgaande jaar achter ons laten en beginnen met een vernieuwing in ons geloof, met de verwachting dat er zal gebeuren wat er tot nu toe niet gebeurd is. En eenmaal vernieuwd door de Geest van Nieuwheid des Levens, zullen wij reacties zien die wij nog nooit hadden ervaren, ideeën krijgen die wij nog nooit hebben gehad en, als gevolg hiervan, zullen wij resultaten bereiken die wij nog nooit hebben bereikt. Het “nieuwe” zit vol mogelijkheden. Vol gelegenheden en verwezenlijkingen. Het rekent niet op geluk of proberen, maar op het Woord dat ons bevestigd dat God Zijn beloften nakomt.
Eén van de beste dingen is om de laatste dagen van het jaar te houden in de Vasten van Daniël, peinzend over de dingen van God en onze relatie met Hem versterken. Denkend aan nieuwe dingen, ik ben er absoluut zeker van dat het jaar beginnen door te vasten van informatie een groot verschil zal maken in ons manier van de dingen aan te gaan in de komende maanden. Ik dank God voor deze inspiratie.
Dat dit jaar van 2016 nieuw zal zijn. Dat er zegens zullen plaatsvind die nog niet plaatsvonden. Dat er antwoorden zullen komen die nog nooit zijn gekomen. Dat God jullie de inspiratie zal geven die jullie nog nooit hebben gehad. Dat de behoudenis komt waar hij nog nooit is geweest. Dat de kerk groeit en ontwikkelt zoals het nog nooit heeft gegroeid en zich ontwikkeld. Dat wij de macht van onze God, Zijn genade, Zijn liefde en leiding in ons leven zien zoals wij die nog nooit hebben gezien. Dat Hij ons verrast en wij Zijn roeping zullen kunnen beantwoorden.
“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis” (Jesaja 43:18-19).
Dat God jullie zegene!
Met dank aan: Vanessa Lampert