alfaWij hebben zojuist de inauguratie van de Tempel van Salomo ervaren. Ik kan mij voorstellen dat iedere persoon die in dit geloof is, net als Salomo, een offer presenteerde dat ervoor zal zorgen dat er vuur uit de hemel zal komen.
Het vuur van God kwam in de Bijbel slechts enkele keren uit de hemel, omdat het niet vaak voorkomt dat men zoiets groots doet dat er een zichtbare manifestatie van God geprovoceerd wordt, zoals vuur dat uit de hemel kwam.
Ik ben er zeker van dat iedereen die met vastberadenheid het offer heeft voorbereid en het in de Tempel aan God heeft gepresenteerd, Zijn vuur in hun levens zullen zien. Omdat Hij zich juist wil openbaren in de levens van degenen die aan Hem behoren. Net zoals het vuur verlicht, zullen de levens van wie hebben geofferd ook verlicht worden en de aandacht trekken naar de wonderen en transformaties die God zal verrichten in hun leven. Iedereen zal het zien.
Er is een letter in het Hebreeuwse alfabet dat KUF –”ק” wordt genoemd. Het lijkt op een “P”, maar het klinkt als de “K”. De oorsprong van deze letter betekent: OFFER – wat werd geofferd in de Tempel. Het komt ook voort van DICHTERBIJ KOMEN. Dit betekent dat wanneer een persoon een offer presenteert, hij in feite dichter bij God komt.
In de Hebreeuwse meetkunde is KUF het nummer 186, wat gelijkwaardig is aan “MAKON”, wat “ALMACHTIG” betekent. Wanneer een persoon een waar offer presenteert aan God, komt hij dichter bij God, die op Zijn beurt Zichzelf op een Almachtige manier manifesteert. Het is het pure vuur van God!
Maar wat ook sterk is, is dat deze letter ook “primaat” symboliseert, een dier, als een aap. Dit betekent dat wanneer een persoon niet dichter bij God komt, door te offeren om Zijn manifestatie als de Almachtige te zien, hij Hem niet kent! Hij is als een primaat, die veel op een mens lijkt, maar het verschil is het gebrek aan verstand. Zij hebben geen intelligentie; waardoor er geen intelligent geloof is.
Wanneer een persoon niet om God geeft, is hij als een primaat. Hij ziet eruit als een man, maar heeft geen intelligentie. Een man die God niet heeft is dwaas, hij is als een persoon die doelloos door het leven dwaalt zonder zijn Schepper te kennen.
Met dank aan: bisschop Aroldo Martins