maoHet offer zoals u het nog nooit hebt begrepen
Het zou goed zijn als allen de ware betekenis van het woord offer kenden, omdat het iets is dat heel verkeerd begrepen wordt vandaag de dag. Hiervoor dienen wij terug te reizen in de tijd en naar het oorspronkelijke idee van het offer, dat van God kwam, te gaan. Offer, in zijn geestelijke betekenis, houdt meer in dan wat papier op het altaar. Het houdt het gehele leven van de persoon in. Maar laten wij eerst een belangrijk feit begrijpen.
De definitie van het woord “offer” in het Vandale Woordenboek toont ons een feit dat ons kan helpen om het onbegrip over deze thema aan te duiden. Kijk maar:
of·fer: alles wat men met zelfverloochening afstaat
offers aan het vaderland brengen
• zijn geld, zijn leven ten offer brengen

opofferen
• een persoonlijk offer brengen
• een zwaar offer”
Echter het Hebreeuwse woord voor “offer” (korban, le-hakriv) komt van dezelfde wortel als naderen, dichterbij komen, op intieme wijze een relatie met iemand aangaan. Dit dient de ware betekenis van offer te zijn. Het is eigenlijk heel jammer dat geen enkel woord in de Nederlandse taal op correcte wijze de diepgaande betekenis van het Hebreeuwse woord “korban” (קרבה) kan uitdrukken. Vandaag de dag gebruiken wij het woord “offer” bij gebrek aan een woord dat dezelfde Hebreeuwse betekenis kan overbrengen.
Maar het is niet alleen maar een kwestie van een vertalingsprobleem. Verander het woord en men verandert de betekenis. En als men de betekenis verandert, dan begrijpen wij niet wat wij doen wanneer wij voor God offeren.
Het idee van het “offer” in het Nederlands verwijst naar het afstaan van iets waardevols om iets nog groters te kunnen ontvangen of een onvoorwaardelijke handeling voor iemand of iets dat u wilt veroveren. Maar dit heeft geen enkel verband met de originele betekenis van het woord “korban”. Ten eerste is “korban” een woord dat geen enkel betekenis van het geven van een geschenk of offerande draagt. Dit komt vanwege het feit dat in de Joodse gedachtegang iets aan God geven inhoudt dat wij ons superieur aan Hem voelen. Wie zijn wij en wat hebben wij om iets aan de Almachtige te bieden? Zoals David bad, toen hij en zijn volk hun offers aan God presenteerden om de Tempel te bouwen:
“Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand” (1 Kronieken 29:14).
De ware betekenis van het woord “korban” wordt alleen maar in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt om de relatie en de toenadering van de mens jegens God aan te tonen. Met andere woorden, om het woord offer te kunnen begrijpen, dienen wij eerst zijn originele Bijbelse wortel te begrijpen. Als de definitie van korban betekent “dichterbij komen” of “toenaderen”, dan is het doel van de offers voor de Tempel niets meer dan het leven aan Iemand toe te wijden die superieur is. Het is de toenadering van de mens met de Bron van leven. Weet u wat dat inhoudt? Het offer in de Tempel bracht niet het idee over om iets te geven of iets waardevols te verliezen, maar een totale overgave voor een totale toenadering tot de Schepper.
Zoals koning David bad in Psalm 73:28: “maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn” – voor degenen die dorstig zijn, is de nabijheid van God de meest ware, pure en sublieme uiting van het woord offer.
Zonder deze toenadering tot God, wat de ware betekenis van het leven brengt, blijft de persoon doelloos, zoekend naar een reden om te leven in dingen die hem een tijdelijk plezier geven, zoals geld. Hij voelt zich als een dier, leeg in hetgeen hem anders maakt van de dieren: zijn ziel.
Degene die zich overgeeft door middel van een offer/toenadering is gelijk aan die stier die verteerd werd door het vuur op het altaar. En wat er op het altaar gebeurt, gebeurt ook in het verstand en het hart van degene die offerde.
Bereid u zich voor op de grote dag – de dag waarop allen in de Tempel van de Almachtige God zullen kunnen komen om zich voor Hem te kunnen presenteren als ware offers. Maar dit keer, niet voor een toenadering zoals in het verleden plaatsvond, maar zodat de Heilige Geest hun levens compleet kan vervullen.
De inauguratie van de Tempel van Salomo. Binnenkort.
Ah, wat een wag!
Met dank aan: bisschop Renato Cardoso