organismofe“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus… Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden” (1 Korintiërs 12:12,27).
Wij weten dat het noodzakelijk is dat iemand zijn leven bouwt op de fundamenten van het christelijke geloof als hij een helper wil worden. Bijvoorbeeld, het leven oprecht overgeven aan de Here Jezus, zich dopen in het water, uit God geboren worden, met de Heilige Geest gedoopt worden, een trouwe tiendegever zijn enz.
In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om de bevestiging van deze basis ervaringen van een bekeerde persoon in het gedrag van velen te zien.
Elk orgaan heeft zijn functie om ervoor te zorgen dat het lichaam goed functioneert: de nieren filtreren het bloed om het te reinigen; de longe zijn verantwoordelijk voor de ademhaling; de maag verteert al het voedsel dat gegeten wordt en zo geldt het ook voor de andere organen die in een perfecte synchronisatie met elkaar samen werken voor het welzijn van het lichaam. Wanneer één van deze organen echter ziek wordt, dan merkt men meteen symptomen van pijn, koorts, zwelling enz. op. En wanneer er een aanwezigheid is van een onbekend element in dit organisme, dan schreeuwen de organen en kondigen ze aan dat er iets vreemds onder hun midden is, totdat dat vreemde element verwijderd wordt.
Let op, helpers en allen die beweren dat ze deel uitmaken van het lichaam van de Here Jezus! Is het mogelijk dat u, die zich slecht gedraagt (door een slecht gedrag te tonen aan degenen die u omringen, zelfs tegen uw eigen geweten en niet bij te dragen aan het perfect functioneren van het lichaam van Jezus op deze wereld) in feite echt deel uitmaakt van dit organisme? Of bent u een vreemd lichaam dat zich heeft geïnfiltreerd in het organisme van onze Heer? Als dat het geval is, dan zult u, vroeger of later, als u zich niet corrigeert, op natuurlijke wijze uitgescheiden worden.
De Heilige Geest is de Geest van dit Lichaam en Zijn Zoon is het Hoofd. PAS OP! Deze waarschuwing geldt voor alle bisschoppen, pastors en respectievelijke vrouwen, assistenten, leden, kortom, voor allen die de naam van “christen” hebben.
Dat God u zegene,
Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia