gebed_manÉén van de aandachtspunten waar de Here Jezus ons op wijst bij het opzeggen van het perfecte gebed is het feit dat wij dienen te erkennen dat God een Vader is die “…in de hemelen zijt…”. Dat wil dus zeggen dat Hij geen gewone Vader is. Zijn plaats is in de hemelen en onze plaats op de aarde. Wij kijken naar Hem op en Hij kijkt op ons neer. Zodoende dienen wij eerbied en respect te tonen voor Zijn Hoogheid.
Er staat ook geschreven “…uw naam worde geheiligd;”, oftewel, wij erkennen dat God heilig is. Heilig betekent iets dat geen zonde, fout of gebrek heeft. Wij allen zijn zondaars, omdat de mens eenmaal onderworpen is aan fouten en gebreken, vanwege zijn emoties. God echter is heilig en alles wat aan Hem behoort is dat ook.
Één van de 10 geboden die God aan Mozes gaf, was dat Zijn Naam niet ijdel gebruikt mocht worden. Door de naam van Jezus komen wij immers in de aanwezigheid van God.
Soms gebruikt men de naam van Jezus voor grapjes, om bepaalde voordelen te bereiken of “In de Naam van Jezus…” voor dingen die niets met het geloof te maken hebben. Dat is niet goed, omdat veelvuldig en onnodig gebruik van Gods Naam Hem ordinair en normaal maakt en dat is Hij niet, Hij is Heilig.
Conclusie:
1: Maak geen constante herhalingen van woorden in uw gebed,
2: Beschouw God als uw Vader en vraag Hem wat u wilt, zoals een kind het aan zijn vader zou vragen,
3: Bedenk dat Hij Zich in de hemelen bevindt en u op de aarde, dus er dient eerbied en respect voor Hem te zijn,
4: Zijn Naam is heilig.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl