prova-706x432Wat is het doel ervan om iemand een proefwerk te laten doen? Wat verwacht men hieruit? In het geval van de mens is het om te weten of de kandidaat de conditie wel of niet heeft om vooruit te gaan, hetzij op het werk, of hij het werk kan doen of niet, hetzij om naar de volgende klas te gaan op school, hetzij om geaccepteerd te worden op een universiteit enz.
Allen die iets groter wensen, dienen bereid te zijn om zich meerdere malen te laten toetsen om zo hun waarde en capaciteit aan te tonen. Door die proefwerken worden we geëvalueerd en evalueren wij onszelf.
En wanneer dit proefwerk door God Zelf wordt afgenomen? Wat is het doel dan? Want, als God alwetend is, nemen we aan dat het niet nodig is om geëvalueerd of getoetst te worden door Hem, aangezien Hij vooraf al weet wat het resultaat zal zijn. Hij weet al wat het resultaat is. Maar, God leidt ons tot het proefwerk, dat het Altaar is, zodat wij de waarde van ons geloof kunnen zien, zodat wij onszelf leren kennen en zo zullen begrijpen of wij wel of niet iets groters kunnen bereiken.
Velen klagen over de resultaten van hun christelijke leven, maar zij zien niet in dat iedere keer dat zij naar het Altaar geroepen werden, wat het proefwerk is, zij het geloof hebben genegeerd. Zij waren nalatig, gebrekkig, incorrect en als gevolg van de afwijzing van het Altaar, hebben zij een leven met mislukkingen geleid.
Toen Abraham op de proef werd gesteld zei hij simpelweg: “Hier ben ik!” Hij vluchtte niet, negeerde het niet, sprak met niemand, want op het moment dat wij getoetst worden, kunnen wij ons tot niemand wenden, omdat het proefwerk individueel is. We kunnen niet ergens op bouwen, we moeten aan onszelf tonen of wij wel of niet in staat zijn om God boven iedereen en alle dingen te zetten.
Dit is wat God door middel van Abraham wilde tonen: dat wie Hem als hun zeer grote loon hebben, geen probleem zal hebben om op het Altaar te leggen wat gevraagd werd. En wanneer wij het doen, hebben wij het plezier, het privilege om dezelfde stem te horen die Abraham hoorde:

“Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen” (Genesis 22:16-17).

Deze eed van talrijke zegening is enkel voor degenen die goedgekeurd worden!
En u, zult u slagen voor het proefwerk? Enkel het Altaar zal het zeggen!!!
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches