sozinha-706x410De zonde is een ziekte die de ziel naar de eeuwige dood leidt. Net zoals kanker verspreidt hij zich stilletjes. Zoals veel mensen die kanker hebben normaal hun leven leiden, zonder hulp te zoeken, omdat zij zich er niet best van zijn dat zij deze wortel van dood in zich meedragen, leiden degenen die de zonde praktiseren ook hun leven, zonder vergeving te zoeken, omdat zij niet weten dat zij in hun binnenste de wortel die hen naar de hel zal leiden met zich meedragen.
Maar op dezelfde wijze dat kanker en alle andere ziekten hun symptomen presenteren, heeft de zonde ook zijn symptomen. Het symptoom van de zonde is ongehoorzaamheid.
De zonde kan goed verborgen zijn, maar de ongehoorzame acties en reacties van de persoon tonen wat er zich écht in zijn hart bevindt. Op dezelfde wijze dat een innerlijke ziekte zich naar buiten manifesteert, op zichtbare wijze, door middel van vreemde signalen van het lichaam, manifesteert de zonde die zich in het binnenste van iemand begint zich ook naar buiten toe, op zo’n wijze dat de zonde die onzichtbaar is, zichtbaar wordt.
De ongehoorzaamheid kan het puntje zijn van een ijsberg van hoogmoed, kwaadaardigheid, jaloezie, hooghartigheid, gebrek aan vrees, afzondering van God, egoïsme, geestelijke nalatigheid, hebzucht en alle alle andere zonden. Ongehoorzaamheid is een onrechtvaardigheid dat veel andere onrechtvaardigheden toont. Daarom draagt degene die ongehoorzaam is, aan het Woord van God of aan de autoriteit die door Hem werd ingesteld, één of meerdere vormen van dit kwaad in zijn binnenste.
Als u op een ongehoorzame manier hebt gereageerd bij een bepaald aspect dat te maken heeft met de dingen van God, dan dient u zo snel mogelijk de genezing te zoeken van de ziekte van de zonde die zich in uw binnenste verspreidt. Misschien was u zich niet bewust van het bestaan van dit kwaad in uw binnenste, maar nu heeft u de kennis om hem te identificeren en de kans om zich te bevrijden.
Negeer dit symptoom niet: het is een signaal zodat u kunt opmerken dat er iets mis is en dat u de kans krijgt om dingen goed te doen. Degenen die dit symptoom negeren, weigeren de behandeling van nederigheid en berouw, zodoende verspillen zij hun kans om genezen te worden en dalen zij af naar de eeuwige dood.
Bisschop Edir Macedo