12e Boodschap van de Vasten van Daniël
Wie ongelovig is, hoor wat de Geest zegt:caim-706x410

“Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden” (Genesis 4:14).

Er is geen andere wijze! Op dezelfde wijze dat het zaad van de gehoorzaamheid zegens voortbrengt, brengt het zaad van de ongehoorzaamheid vloeken voort.
En de ergste vloek van de ongehoorzaamheid is de afwezigheid van het GELOOF.
De symptomen van het teken van Kaïn waren: een zwerver zijn, een vluchteling op aarde en angst. Hij was dus een put van twijfels.
Twijfel die angst voortbrengt, die weer wantrouwen voortbrengt, die bezorgdheden met zich mee brengt, die weer zwakheid veroorzaakte en hem een vervloekte op de Aarde maakte. Allemaal eigenschappen van een kind van de duisternis.

“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).

Zonder GELOOF is het onmogelijk om God te behagen; (Hebreeën 11:6)
Zonder GELOOF is het onmogelijk om dichter bij God te komen; (Hebreeën 11:6)
Zonder GELOOF is het onmogelijk om bezit te nemen van de Beloften van God;
Zonder GELOOF is het onmogelijk om leven te hebben aangezien het leven door het GELOOF komt (Hebreeën 10:38).
Zonder GELOOF is de mensheid onderworpen aan de acties van het kwaad.
Omdat het kwaad iets geestelijks is, is het niet mogelijk om het aan te vallen met fysieke en conventionele wapens. Er is een geestelijke macht nodig die vele malen machtiger is om het te kunnen verslaan.
Het Geloof is de énige geestelijk Macht die in staat is om de gehele hel te overwinnen.
Aangezien het kwaad hiervan op de hoogte is, gebruikt het al zijn kracht om te verhinderen dat de mens bezit neemt van de Geest van het GELOOF.
Daarom komen er tijdens het zoeken van de Heilige Geest opeens negatieve gedachten, bezorgdheden, twijfels en angsten op.
Precies om de aandacht af te leiden van de Heilige Geest.
GELOOF is de Macht van God die voortvloeit vanuit Zijn Heilige Geest.
Octávio heeft een vraag en een twijfel:
Ik zit nu al één jaar in relatie met iemand, ik woon met haar samen en dit gebeurt allemaal buiten het huwelijk om. Ik zou graag willen weten of deze zondige handeling er toe bij kan dragen dat ik de Heilige Geest niet ontvang. Ik vraag om uw hulp bisschop, omdat ik mijzelf 100% overgeef in deze Vasten van Daniël, maar er tot nu toe niets is gebeurd. Ik word gekweld door negatieve gedachten…
Een fijne dag toegewenst en dat God u zegene.
De twijfel van Octávio is belangrijk, omdat het over de wortel gaat van al het kwaad dat de mensheid treft: de zonde.
Mijnbeste Octávio, jijzelf geeft aan dat deze relatie zondig is. Zodoende veroordeel jij jezelf al. Dit toont aan dat er een overvloed aan twijfels in jouw binnenste zit. Dat is het ergste kwaad dat de zonde kan verrichten. De zonde verzwakt het geloof en maakt zich sterk in het verstand van de persoon in de vorm van twijfels. En wanneer men door twijfels handelt, zal alles wat men onderneemt verkeerd aflopen. Ik adviseer je om jezelf te bevrijden van deze zondige last, zodat jij vrij kan zijn van de twijfels. Dan zal jij door middel van dit geloof dat offert, de vergeving en Zegel van God ontvangen.
De macht van het geloof zit hem niet in zijn grootte, maar in zijn kwaliteit. Dat wil zeggen, totaal vrij van allerlei soorten twijfels.

***
Commentaren
Iago Costa
Hallo bisschop,
Ik wil graag vertellen wat er op de 10e dag van de Vasten van Daniël is gebeurd, waarbij het mij gelukt is om pornografie op internet te kijken en zodoende te stoppen met masturberen. Ik was lauw en zwak in het geloof, maar had pijn in mijn ziel. Ook al was ik in de kerk en kende ik de waarheid, verrichtte ik toch deze zonde en vroeg God daarna telkens weer om vergeving. Ik sprak met de bisschoppen en zij adviseerden mij, maar ik ging toch weer dezelfde fout in. Ik begon dus naar uw radioprogramma’s te luisten, omdat ik het niet meer verdroeg om te lijden en met deze pijn in mijn ziel te blijven.
Bij het begin van uw programma vroeg u ons om naar een plaats te gaan waar wij alleen konden zijn, alleen God, u en ik. Ik ging naar mijn kamer, maar toen herinnerde ik mij dat ik nog rijst aan het koken was en ik ging terug om ernaar te kijken. Ik bleef staan, vóór het fornuis, en was voor de gootsteen gebogen. Toen zei u: “U die eten aan het maken bent, of andere dingen doet, zó zal het niet gaan”. Toen dacht ik: “Hij is met mij aan het praten (God Zelf door middel van u)”.
Ik ging naar mijn kamer, sloot mijn deur, sloot de deur van mijn wc en alles was donker en stil, maar alsnog was het niet goed. Ik ging toen in mijn kledingkast en sloot de deu, toen kon ik wel kalm en rustig blijven. Ik had mijn oordopjes in, dus God, u en ik waren daar en toen vond het wonder plaats. Daar werd ik écht vergeven. Er kwam een enorme kalmte en vrede over mij heen. Er zijn geen woorden om die ervaring te beschrijven. WAT EEN DAG, BISSCHOP!!!
Vandaag werd ik aangeraakt door de HEILIGE GEEST. Als ik voorheen niet deelnam aan de Vasten of het op mijn manier deed, dan zal ik het nu op de juiste wijze doen. Door middel van mijn oprechte overgave en door de genade van God, werd ik vervuld. Ik zal mijzelf onderdompelen in deze Wateren, in de Vasten van Daniël en ik zal het totale, absolute en maximale eruit halen.
Bisschop, ik dank u zeer! Zelfs toen ik nog verkeerde handelingen ondernam voor God bad ik voor u. Dat God u veel zegene!
***
Anoniem
Bisschop, wat zou ik graag willen dat deze Vasten ten minste tot het eind van het jaar zou duren. Mijn God, het is echt bevredigend om te zien dat de kerk, over de gehele wereld, in dezelfde geest, hetzelfde geloof en hetzelfde voorstel is, net zoals op de eerste dag van Pinksteren. Het is echt totaal apart…
In dit leven komt niets, dat hoge waarde heeft, gratis, we moeten ervoor offeren. Het is zoals u zei: men dient “de put te graven” om tot het water te kunnen komen. Net zoals bij de enge deur, die heel smal is en moeilijk om erin te komen, is het niet mogelijk om er doorheen te gaan met veel bagage of vol van het vet van deze wereld, net zoals het beklimmen van een berg zoals de Hermon veel moeite vereist.
Ik heb al een aantal bergen beklommen en het is niet makkelijk. Het wordt op een gegeven moment een marteling, omdat je spieren pijn beginnen te doen, je benen zwak worden, de tenen pijn beginnen te doen, de lichaamstemperatuur begint te stijgen, kleding wordt ongemakkelijk, ademen wordt telkens moeizamer en de wil om te midden van de beklimming op te geven of terug te keren wordt telkens sterker. Maar wanneer wij tegen alles ingaan wat ons lichaam zegt en ons verstand beginnen te volgen, en door gaan met doel om de top te behalen, dan putten wij krachten waar wij die niet eens hebben. En wanneer wij op de top komen: wat een pracht! De zicht is adembenemend, en de blijdschap dat wij onszelf hebben overwonnen is zeer groot. Daarbij wordt je lichaam ook nog eens sterker en resistenter. Zo bekijk ik het ook van de geestelijke kant.
Ons leven met God is gelijk aan een wiskundige berekening, als het té gemakkelijk is, dan is er zeer waarschijnlijk iets mis. Ik heb de Heilige Geest en ben uit God geboren, maar tijdens deze Vasten, heb ik Hem gezocht alsof ik Hem niet had, alsof ik nog niet uit God geboren was, alsof Jezus morgen kon terugkomen. Dit heeft mijn manier van bidden, zoeken en me voor God onderwerpen totaal veranderd. Ik ben mijn “put” aan het graven als nooit van te voren, omdat ik dorst heb, veel dorst, en ik wil Degene die ongelimiteerd is niet limiteren! Bisschop, ik bid altijd voor u, zodat God u kan blijven gebruiken om ons te zegenen, leiden, onderwijzen en corrigeren! Dat u op grote wijze zegent.
***
Flávia de Lima
Goedemiddag bisschop,
Vandaag de dag stop ik om even na te denken, 2 jaar geleden zou ik gezegd hebben: ik zou liever naar een huis van occultisme en hekserij gaan, dan naar de UKGR.
Maar vandaag de dag is mijn leven veranderd. Ik was een drugsverslaafde, was bezig met prostitutie, ‘s avonds leed ik aan slapeloosheid en wilde naar de keuken gaan om een mes te pakken om mijn 6 jarige dochter en mijzelf te doden. Ik was erg verward en bezeten. Mijn GOD, wat ben ik vandaag gelukkig! Ik heb de Heilige Geest en gehoorzaam mijn Vader, Heer en Grote God. Ik dank pastor Franklin die mij geholpen heeft, want ik viel en keerde weer terug. Wat een glorieuze dag was mijn terugkeer naar het Huis van mijn Vader. Tijdens een nachtwake van de JongerenGroep ontving ik het voorrecht om de Heilige Geest te mogen ontvangen. Dank u wel voor alles bisschop. Ik ken u nog niet persoonlijk, maar ik heb de zekerheid dat ik u zal leren kennen. Voorheen, toen ik nog onwetend was, zei ik dat ik u niet kon uitstaan, maar vandaag heb ik de hoogste respect, bewondering en vrees voor u. In mijn gebeden vraag ik God altijd om u, mevrouw Ester, uw kinderen en alle pastors, helpers en leden van onze UKGR FAMILIE te beschermen.
***
Karla Nadir
Glorie aan God, halleluja,
Geprezen zij de Naam van onze HERE JEZUS CHRISTUS, dat Hij voor eeuwig geprezen wordt! Mijn Vader, dank U wel voor alle zorg en aandacht om mijn gebeden te beantwoorden, met mij te praten en alles voor mij te verklaren. Eerlijk gezegd, als het niet de HEER was in mijn leven, dan zou ik nu geruïneerd zijn.
Dank U wel, mijn Vader. Heel erg bedankt voor alles en vooral voor Uw medelijden, vergeving, genade en macht in mijn leven.
Wij dienen zeker tot GOD te blijven bidden en Hem te bedanken voor bisschop Macedo, deze dienaar die zo trouw en gehoorzaam is en onze vader van het geloof is vandaag de dag.
WAT EEN DAG! Mijn ziel verheugt zich in U, JEZUS!!!
Wonderbaarlijk, verheven en glorieus is JEZUS!!! Ik houd zoveel van U en wil U voor eeuwig in mijn leven hebben.
De Vasten van Daniël, er is geen voorstel dat je zo dichtbij en zo snel doet komen in de AANWEZIGHEID VAN GOD.
Bedankt, bedankt en nog eens bedankt.
Bisschop Edir Macedo