perdao165Niemand kan de doop met de Heilige Geest ontvangen als hij wrok heeft jegens iemand.
De vergeving van God hangt van onze vergeving af.
Het is een gebod van Jezus:
“Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven (Matteüs 6:14-15).
Maar hoe kan ik vergeven als ik niet voel dat ik moet vergeven, als ik niet in staat ben om het kwaad te vergeten dat mij aangedaan werd?
Hoe kan ik mijn hart dwingen om te vergeven?
Dat kan niet. Niemand is in staat om de impulsen van het hart te controleren.
Het hart is opstandig tegenover God, laat staan tegenover ons!
Hoe kan men dan de Here Jezus gehoorzamen en vergeven?
Het hart kan zich voelen hoe het ook wil, maar het zal nooit in staat zijn om het verstand te domineren wanneer een persoon vastbesloten is.
Gebruik uw verstand en bid voor de persoon die u kwetste. Noem de naam van die persoon op voor God en vraag Hem om die persoon te zegenen. Handel op deze manier…
Ondanks het feit dat het hart schreeuwt, weerstand biedt en haat voelt, is het belangrijkste dat u uw verstand, uw intelligentie gebruikt en het woord van Jezus GEHOORZAAMT en woorden uitspreekt van zegens jegens de andere persoon.
Het is duidelijk dat de Heilige Geest, ten opzichte van deze moeite van geloof, meteen de gevoelens van het hart zal verwijderen.
U zult vrij worden van de kanker van de ziel en de vergeving van God en de doop met de Heilige Geest ontvangen.
Bisschop Edir Macedo