Post Image

LOGO

Het Vagevuur

De mensen voeden de kinderen op zonder het geringste besef van de eindbestemming van hun ziel.

De Aarde is de Plaats van de Beslissing tussen het eeuwig leven en de eeuwige dood. Hier beslissen de mensen om de weg van gerechtigheid of ongerechtigheid, van heiligheid of van de zonde te volgen.

De kansen om tot de Plaats van Gerechtigheid te bereiken zijn minimaal.

“Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:14)

Voor elke 100 mensen die het Woord van God horen, zijn slechts 25 gehoorzaam, gerechtvaardigd en gered. Stel u eens het aantal ongehoorzamen voor, plus de anderen die het niet eens horen.

Maar voorlopig zijn de rechtvaardigen en onrechtvaardigen op de Aarde. Zij worden gescheiden door de dood. Een ieder gaat een kant op.

De Gerechtigheid van de Rechtvaardige Rechter roept de rechtvaardigen zielen en Zijn engelen worden gestuurd om ze te halen en brengen naar de Plaats van Gerechtigheid (hemel).

“Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.” (Lukas 16:22)

Op de Aarde genoot de onrechtvaardige van een losbandig leven, vervulde de wensen van zijn hart, genoot van het bedrog, de leugens, prostitutie, haat, wrok, het stelen, kortom, allerlei ongerechtigheden die tegen de wet van God zijn.

Door Paulus gaat de Heilige Geest nog verder en zegt:

“…overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” (Galaten 5:19-21)

Met de dood van de onrechtvaardigen of zondaars, eist het geroep van de ongerechtigheid hun ziel op. De Rechtvaardige Rechter kan niets doen.

Het vagevuur is hier op aarde. Wie zijn ziel gereinigd wilt hebben van de zondes, dient zich over te geven aan de Here Jezus Christus en Zijn Woord te gehoorzamen. Het Geloof dat de zondaar rechtvaardigt, vereist het praktijk van de Bijbel.

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.” (Markus 8:35)

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*