caim-706x410Abel en Kaïn waren kinderen van dezelfde ouders. We kunnen zeggen dat zij beiden dezelfde gelegenheden hadden. Deze vers legt het verschil tussen beiden goed uit:

“Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen” (Genesis 4:7).

Abel deed ongetwijfeld wat correct was. Hij leefde in discipline en had het geloof om God te behagen. In de bovengenoemde vers, probeerde God Zelf, die zag hoe slecht Kaïn was, hem te laten zien dat het probleem in hem zat. Wie weet dacht hij dat hij alles goed aan het doen was, maar dat desondanks God geen behagen in hem.
Hoeveel religieuze mensen leven met dit dilemma? Ze zijn in de kerk en denken dat zij in de ogen van de mensen hun verplichtingen nakomen, ze doen hun uiterste om zich onberispelijk te presenteren. Maar het probleem is in hun binnenste, de plaats die God doorzoekt, waar geen bedrog bestaat, het deel dat God volledig kent.
Het baatte niet dat God met Kaïn sprak. Hoe vaak heeft de persoon het Woord gehoord en zelfs overwogen dat God de pastor gebruikte om met hem te praten, maar nadat hij wegging, bleef hij alsnog zijn leven leiden op dezelfde manier, of zelfs erger, net zoals het gebeurde met Kaïn:

“Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem” (Genesis 4:8).

Kaïn was de oudste broer, hij was verontwaardigd, omdat hij zich verongelijkt voelde. Wie weet werd hij gedomineerd door deze gedachte: “Het is niet rechtvaardig dat God Abel op deze manier behandelt! Ik ben de oudste, dit is een gebrek aan respect, ik verdien respect!”.
Hoeveel oudste broers bestaan er in de kerk? In plaats van een goede getuigenis geven en aan de nieuwelingen tonen dat zij door het geloof leven, “doden” zij, door middel van hun houding, woorden en beslissingen, de nieuwelingen, die besmet worden met het gif van religiositeit.
Kaïn, die de oudste was, bracht Abel naar zijn veld. Het lukte hem om hem mee te nemen naar het veld van nijd, jaloezie, wanorde en uiteindelijk, de dood. Wij moeten opletten, ongeacht met wie we omgaan! Het kan degene zijn die de meeste ervaring heeft, de oudste, als zijn ideeën niet volgens het Woord van God zijn, als ze niet gepaard gaan met het Bijbelse geloof, negeer die dan, maar verlaat nooit het veld van discipline, gehoorzaamheid en geloof in het Woord van God, want dat kan leiden naar de dood.
Met dank aan: bisschop Gonçalves