ring_165Om dit onderwerp beter te kunnen begrijpen, hoeven wij alleen maar naar een paar Trouwringen te kijken in de handen van een bruidegom die voor het Altaar staat om te trouwen. Wat symboliseert dat? Hij is bereid om zijn vrijgezelle leven op te offeren om een nieuwe reis van totale opoffering te beginnen vanwege de liefde die hij voor zijn bruid heeft. Het betreft niet alleen maar een liefde van woorden, maar van acties die deze gezamenlijke liefde bewijzen en bevestigen. Het is een reis van trouwheid en goede en slechte momenten; beiden zullen zich als nooit van te voren aan elkaar moeten vastklampen om de uitdagingen die het leven hun zal brengen te kunnen overwinnen.
De handeling van een persoon die een huwelijk aangaat vereist alles van hem. Hoe kan een echtpaar gelukkig en in volledige gemeenschap met elkaar leven als één van de twee ontrouw is? Als er geen offer en een totale overgave van de één voor de ander bestaat in het huwelijk, dan bestaat het huwelijk helemaal niet!
Het woord Verbond staat 300 keer in de Bijbel geschreven, dit duidt op zijn uitzonderlijke belang om ons meer in dit onderwerp te verdiepen en begrijpen wat de voorwaarden zijn om een Verbond met God te hebben.
Het Verbond is, volgens de Bijbel, een pact, akkoord of contract tussen twee of meer mensen waarin rechten en plichten worden opgetekend voor de betrokken partijen. Het pact met God wordt gemaakt volgens hetzelfde voorbeeld als een huwelijk, niet zoals het hedendaags gebeurt waarin mensen trouwen en scheiden, maar een akkoord van trouwheid die standhoudt tot de dood. Het is een duidelijke demonstratie van het Ware Offer.
Op dezelfde manier dat een koppel een gezamenlijk leven begint op te bouwen vanaf de verzegeling van het huwelijk, wil God ook mensen vinden met wie Hij een pact kan sluiten en Zijn bestaan met macht kan openbaren in deze duistere en wrede wereld.
“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9).
God heeft regels ingesteld voor de bouw van Zijn Koninkrijk en dat vereist de medewerking van de mens. Hij kon Zijn Koninkrijk niet op de Aarde vestigen zonder deelname van Zijn schepping; God is Geest en Hij wil Zich in onze levens manifesteren om door middel van ons Zijn Grootheid te tonen!
God dringt het leven van niemand in en Hij verplicht de mens ook niet om voor Hem te leven. Degenen die zich echter tot de Heer keren en zich totaal aan Hem overgeven, als een levend Offer, zoals de bruid die zich totaal overgeeft aan de bruidegom op de dag van haar huwelijk, zal God, in de persoon van de Heilige Geest, die persoon vervullen met Zijn Geest en van hem Zijn Woonplaats maken.
Met dank aan: pastor Miguel Lacerda