Verhalen zijn manieren waarop wij dingen zinnig kunnen maken. We begrijpen de wereld om ons heen, de mensen, dingen, gebeurtenissen en onszelf door middel van verhalen.
De verhalen die onze ouders ons vertelden, onze baas ons vertelt, onze vriend(in) of man/vrouw gebruikt om zijn/haar liefde aan ons uit te leggen en de verhalen die God zelf gebruikt om ons te onderwijzen – allen brengen ons wat verstand bij.
Verhalen zijn instrumenten om mee te communiceren, maar ze zijn ook méér dan dat. Ze dragen verstand, emoties, geloof, feiten, illusies, motivatie en andere dingen met zich mee – afhankelijk van het soort verhaal.
Maar een van de meest belangrijke verhalen is het verhaal dat u uzelf vertelt. Het is het verhaal van wie u bent, omdat het nu eenmaal zo is, waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat, uw geheimen en overtuigingen en alles wat u als persoon kan definiëren.
Wij allen vertellen onszelf, bijna elke dag, ons eigen verhaal. Wanneer u naar een interessant boek kijkt en uw eigen stem in uw verstand hoort zeggen: “Jij gaat dit niet leuk vinden”, vertelt u uzelf een beetje van uw eigen verhaal. “Lezen is niet jouw ding geweest, jij las nooit dingen op school. Jij houdt niet van lezen.” En dit kleine verhaal definieert wie u bent en wat u gaat doen met betrekking tot dat boek. Onmiddellijk laat u het boek liggen, om niet tegen uw eigen verhaal in te gaan, en denkt er niet meer aan om het te lezen. Het verhaal herhaalt zichzelf altijd.
Zoals u al hebt kunnen opmerken, gedurende deze tekst, zijn de verhalen die u uzelf vertelt heel krachtig. Zij definiëren uw karakter en gedrag. Als gevolg hiervan definiëren zij uw leven. Het geheim is om uw verhaal te beslissen. Tenslotte kan iets dat zo machtig is niet overgelaten worden aan het toeval of aan de genade van de angsten, complexen en vooroordelen die u over uzelf heeft.
Als u een succesvolle persoon wilt zijn, dient u uzelf uw succesverhaal te vertellen.
“Jij bent een persoon die geen zwakheid accepteert, alleen maar succes.”
“Jij bent geboren om te overwinnen.”
“God wil dat jij succesvol zult zijn” – enzovoorts.
De verhalen die u over uzelf vertelt, definiëren uw toekomst.
Wat voor toekomst wilt u?
Begin hem nu te scheppen door middel van verhalen, over uzelf, die u zullen voortdrijven om hem te bereiken.
“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken” – God was hierdoor het verhaal van Abraham aan het veranderen voordat het gerealiseerd werd (zie Genesis 12:2).
Schrijf hieronder een nieuw verhaal dat u, vanaf vandaag, uzelf zult vertellen.
Bisschop Renato Cardoso