Op een dag sprak een potlodenmaker met zijn potloden en zei de volgende zinnen tegen een ieder van hen:
– Er zijn vijf dingen die je dient te weten voordat ik je naar de wereld zend. Onthoud ze altijd en je zal het beste potlood van het universum zijn.
Ten eerste: jij kunt grote dingen verrichten, maar alleen als jij toelaat dat jij stevig in de handen van iemand bent.
Ten tweede: jij zal af en toe een pijnlijk proces doorstaan zodat je scherper gemaakt kan worden, maar dat is noodzakelijk als jij beter wilt worden dan je nu al bent.
Ten derde: jij hebt het vermogen om alle misverstand, die kunnen ontstaan, te corrigeren.
Ten vierde: het belangrijkste dat jij hebt, zit in je binnenste.
Ten vijfde: ongeacht jouw staat dien jij te schrijven. Jij dient altijd een duidelijk en leesbaar indruk achter te laten – ongeacht hoe moeilijk de situatie is.
Alle potloden begrepen wat hij zei en beloofden om altijd de woorden van hun schepper te onthouden. Ze gingen de doos in met het begrip van hetgeen waarvoor hun maker hun had bestemd.
Wij zijn ook zoals die potloden. We werden met een doel gemaakt door onze Schepper.
Zouden wij, elke dag, deze lessen begrijpen?
“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Romeinen 8:28) NBG ’51.
Onbekende auteur
Met dank aan: pastor Mauricio Campos