unnamed“En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?” (Matteüs 25:26).
Deze vers deed mij denken en overpeinzen: Waarom heeft deze dienaar zijn talent niet vermenigvuldigd? Waarom konden de anderen het wel en hij niet? Toen besefte ik dat Jezus zei: “Slechte dienaar”. Hij was niet alleen nalatig, nee, hij was ook nog eens SLECHT.”
Hoe kon hij anderen redden als hij zelf verloren was? Velen hebben een SLECHT karakter, zijn een SLECHTE echtgenoot/echtgenote, een SLECHT kind, een SLECHTE werknemer, een SLECHTE werkgever, een SLECHTE student, een SLECHTgemanierde persoon. En hoe kan zo iemand een ander overtuigen dat Jezus goed is?
Ik geloof dat hierin één van de grootste mislukkingen van veel christenen ligt. Hun SLECHTE voorbeeld verhindert anderen, zelfs hun eigen familieleden, om God te zoeken.
Als wij anderen willen redden, dan dienen wij te tonen waarom het de moeite waard is om Jezus te volgen. We dienen te tonen hoe goed het is, wij moeten het GOEDE parfum van Christus verspreiden.
Wij dienen een GOED voorbeeld te zijn voor allen, want ons voorbeeld zegt meer dan onze woorden. Wie houdt niet van wat GOED is? Iedereen wil een GOEDE echtgenoot, een GOEDE vader, een GOEDE werknemer, een GOEDE echtgenote, een GOED kind hebben, kortom, iedereen houdt van hetgeen GOED is en wil het hebben.
De eerste twee dienaren werden GOED genoemd. Ze hadden een GOEDE getuigenis, zowel voor buitenstaanders, als voor Jezus Zelf.
Met dit op het oog, rest ons de vraag: Hoe ziet God, en de mensen om ons heen, ons? Als GOEDE of SLECHTE dienaren?
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches