sarca-706x432Iedereen die gelooft is uitverkoren.
Het kenmerk van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, want alles wat probeert hem te blokkeren wordt verteerd door het vuur van het geloof dat in hem brandt.
Wie doordrenkt is met de Geest van Geloof, maakt zich niet druk om de prijs die hij moet betalen voor het offer dat hij zal brengen.
Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir (Jesaja 13:12).
Wie zijn het ware goud van Ofir? De uitverkorenen.
Daarom is de Campagne van Israël niet voor alle helpers, en wel voor alle uitverkorenen, want het Altaar is de plaats waar het goud gesmolten en gezuiverd wordt.
Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? (Matteüs 23:17)
Zelfs als het goud werd gemengd met de onzuiverheden (zonden), wordt, wanneer het eenmaal op het altaar is, bij het smelten het een van het ander gescheiden.
Het goud kent de weg van de zuivering – de smelterij. De uitverkorenen kennen de weg van verovering en de zuivering van hun geloof – het Altaar van de Sinai.
De uitverkorenen worden bij hun naam genoemd.
Mozes werd bij zijn naam genoemd toen hij het natuurlijke Altaar van God besteeg, de Berg Sinai, en daar sprak het Woord met hem en het Vuur van de braamstruik zuiverde hem. Op dezelfde manier wordt u bij naam geroepen tijdens deze campagne, en het Vuur van het Altaar van de Berg Sinai zal u zuiveren.
Alleen de uitverkorenen, degenen die geloven, degenen die goud zijn, bestijgen het Altaar om een waar offer te brengen.
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa