unnamed“…Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed?” (Jesaja 33:14)
Het is een vraag die de Heilige Geest stelt door de profeet Jesaja, en het antwoord is simpel:
Degene die Vurig is, kan bij het Vuur komen!
Degene die op het Altaar is, is degene die Vurig is.
Dit Vuur verteert alles, behalve de offeraar. En wanneer het Altaar in puin ligt, is er geen vuur.
Als voor God, die Vuur is, alles mogelijk is, dan is alles ook mogelijk voor degene die op het Altaar is, want wie op het Altaar is, is met God.
Het Altaar is geen plaats om alleen bezocht te worden, maar om permanent met Hem te zijn.
Een vraag: Bent u in het Geloof van het Altaar?
Want als u dat bent, dan zult u getuigenis geven!
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro